Struktura organizacyjna wydziału

 

W strukturze Wydziału znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

  • Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
  • Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
  • Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
  • Dziekanat
  • Zespół laboratoriów Wydziałowych

Zespół Laboratoriów Wydziałowych wspomaga technicznie i administracyjnie poszczególne Instytuty i Katedry Wydziału. Do zakresu obowiązków zespołu należy obsługa administracyjna w zakresie sprawozdawczości naukowej i dydaktycznej, prawidłowe funkcjonowanie pracowni komputerowych, obsługa maszyn znajdujących się na halach maszyn oraz warsztatach, nadzór oraz organizacja pracy podczas praktyk warsztatowych, działania promocyjne na rzecz Wydziału, obsługa Social Mediów Wydziałowych, obsługa fotograficzna.

 

adres: ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków
fax: 12 662 46 79
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Mariusz Łapka


Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 17
telefon: 12 662 46 84
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Monika Pawińska


adres: ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
pokój nr: A 104
telefon: 886 452 210
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Apoloniusz Tyszka


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 301
telefon: 12 662 46 57
fax: 12 662 46 79
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Jacek Kostiuczuk


adres: ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
pokój nr: Bud. C pok. 207
telefon: brak
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK