Samorząd studentów - o nas

 

Na Wydziale prężnie działa Samorząd Studencki, który biorąc aktywny udział w działaniach organizacyjno-promocyjnych corocznie organizuje imprezy popularno-naukowe oraz rajdy turystyczne i wycieczki studenckie.

Tradycją naszego Wydziału są Rajdy Studenckie w góry, które są nieprzerwanie organizowane od ponad 20 lat. Co roku wybierany jest nowy organizator, który na oficjalnym ognisku z Władzami Wydziału przekazuje ciupagę rajdową kolejnemu organizatorowi. Miejsca wyjazdu to między innymi: Biały Dunajec, Zawoja, Krynica-Zdrój, Zakopane, Milówka itp.

WIPiE

Organizowane przez studentów spotkania z czołówką menadżerów polskich mają charakter wykładów otwartych i uczestniczą w nich setki słuchaczy z całej Uczelni.
Wyjazdy studyjne umożliwiają poznanie nowoczesnych zakładów produkcyjnych, technicznej infrastruktury wsi czy techniki spożywczej.

WIPiE

Na uwagę zasługuje również Dzień Mechanizatora, organizowany corocznie w czasie trwania Juwenaliów, który dla naszych studentów jest szczególną okazją do współzawodnictwa i wspólnej zabawy z pracownikami Wydziału.

WIPiE

Na Wydziale działają stowarzyszenia: artystyczne, podróżnicze oraz Absolwentów organizujące cykliczne Zjazdy Absolwentów, na których obecni studenci mogą wymienić swoje doświadczenia z byłymi studentami Naszego Wydziału.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w skrócie WRSS WIPiE jest organem reprezentującym wszystkich studentów tego wydziału.

W skład tej organizacji wchodzą delegaci poszczególnych kierunków i lat studiów. Głównym zadaniem jest reprezentacja studentów w organach kolegialnych wydziału jak i uczelni, ochrona ich interesów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

W działalność naszego samorządu może zaangażować się każdy student naszego wydziału, do czego serdecznie zapraszamy!

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK