Koła naukowe

W trakcie studiów studenci mogą realizować swoje zainteresowania w różnych sekcjach kół naukowych. Pracując w grupie łączą wspólne zainteresowania i chęć poszerzenia wiedzy z zakresu badań prowadzonych w Instytutach oraz Katedrach, biorą udział w przygotowaniu, opracowaniu i prezentacji wyników badań na konferencjach i sesjach naukowych. Członkowie istniejących na Wydziale sekcji zdobywali wielokrotnie nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych Sesjach Kół Naukowych

Zarząd Kół Naukowych:
- Opiekun: dr hab.Marek Gancarz, prof URK
- Przewodnicząca: Katarzyna Hanula,
- Zastępca: Paweł Sendra.

SEKCJE KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI :
- Biopaliw dr hab. inż. Grzegorz Wcisło
- Agrofizyki dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof URK, dr hab. inż. Marek Wróbel
- Eksploatacji Maszyn i Ergonomii dr inż. Mirosław Zagórda
- Surowców Przemysłu Spożywczego dr inż. Piotr Nawara
- Mechatroniki dr inż. Stanisław Lis, dr hab. Marek Gancarz, prof. URK, dr inż. Marcin Tomasik
- Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki dr inż. Stanisław Lis, dr hab. Marek Gancarz, prof URK, dr inż. Krzysztof Nęcka, dr inż. Marcin Tomasik
- Efektywnego Wykorzystywania Energii dr hab. inż. Jarosław Knaga, prof. URK
- Zarządzania Produkcją dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. URK
- Infrastruktury i Logistyki, Marketingu dr hab. inż. Anna Krakowiak-Bal, prof. URK, dr inż . Urszula Ziemiańczyk
- Informatyki dr Krzysztof Molenda, dr Maciej Sporysz
- Odnawialnych Źródeł Energii dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK
WIPiE

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK