Koła naukowe

W trakcie studiów studenci mogą realizować swoje zainteresowania w różnych sekcjach kół naukowych. Pracując w grupie łączą wspólne zainteresowania i chęć poszerzenia wiedzy z zakresu badań prowadzonych w Instytutach oraz Katedrach, biorą udział w przygotowaniu, opracowaniu i prezentacji wyników badań na konferencjach i sesjach naukowych. Członkowie istniejących na Wydziale sekcji zdobywali wielokrotnie nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych Sesjach Kół Naukowych


KOŁO NAUKOWE

INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

dr hab. inż. Jacek Salamon

 

Moduły tematyczne

 

TECHNIKA

dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR

ENERGETYKA

dr hab. inż. Jacek Salamon

ZARZĄDZANIE

dr hab. inż. Anna Szeląg - Sikora

 

 

Sekcje wyszczególnionych modułów tematycznych

 

 • AGROFIZYKI
  • dr inż. Marek Wróbel
  • dr inż. Krzysztof Mudryk
 • EKSPLOATACJI MASZYN I ERGONOMII
  • dr inż. Mirosław Zagórda
  • mgr inż. Karolina Pietrzyk
 • SUROWCÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
  • dr inż. Piotr Nawara
  • dr inż. Paulina Wrona
 • MECHATRONIKI
  • dr inż. Stanisław Lis
  • dr inż. Norbert Pedryc
 • ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I GOSPODARKI ODPADAMI
  • dr inż. Jakub Sikora
  • dr inż. Mateusz Malinowski
 • BIOPALIW
  • dr inż. Grzegorz Wcisło
 • EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
  • dr hab. inż. Jarosław Knaga
  • dr inż. Tomasz Szul
 • ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
  • dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
 • INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI
  • dr inż. Anna Krakowiak-Bal
 • INFORMATYKI
  • dr Krzysztof Molenda
  • dr Maciej Sporysz
 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK