Systemy informatyczne - pracownie komputerowe

Oprogramowanie pracowni

Na każdej z pracowni Wydziałowych dostępne są następujące programy:

  • Microsoft Office
  • Statistica 13

Dodatkowo dostępne są programy:

  • pracownia automatyki A 10:

    • Matlab

    • Simulink

    • DasyLab (systemy pomiarowe)

    • Proficy Machne Edition (sterowniki PLC - GEFanuc)

    • Cescape (sterowniki PLC - Horner)

    • STEP 7 – Mickro/Win (sterowniki PLC – Siemens S7)

    • Logo! Soft comfort (sterowniki PLC – Siemens Logo)

    • EasySoft (sterowniki PLC – Eaton Moeller)

    • CoDeSys (sterowniki PLC – Eaton Moeller)

    • InTouch - wizualizacja i kontrola procesów

    • Platforma Systemowa Wonderware - SCADA nowej generacji

    • Wonderware Historian – przemysłowa baza danych

    • Historian Client - zestaw programów raportowych

    • Wonderware Information Server - przemysłowy portal internetowy

    • programy komunikacyjne Wonderware

    • InBatch - produkcja wsadowa

    • Wonderware Performance Software – badanie efektywności maszyn (OEE)

    • Wonderware Operations Software – zarządzanie i śledzenie produkcji
    
  • pracownia robotyzacji i procesów technologicznych A 15:

    • Roboguide SimPRO(roboty GeFanuc)

    • KAREL (roboty GeFanuc)

    • PC-Roset (roboty Kawasaki)

    • Robotics Developer Studio 2008 R3 (wirtualne stanowiska robotyzacji)

    • EAN/RFID UR (aplikacja do obsługi systemów magazynowych z automatyczną identyfikacją)

 

 

  • pracownia komputerowa B3 (stanowisko dla osób niepełnosprawnych):

    • Autocad

    • Idrisi Selva

    • Arc View

    • Surfer

  

  • pracownia komputerowa H 3:

    • Autocad

    • Farm Works Office

    • Agrar Office

    • BitFarma

    • Ergonomia/prace dyplomowe    • SvanPC+

    • Polar Precision Performance

    • OWAS

    • NIOSH

    • Tester obciążenia psychicznego


 • pracownia komputerowa M 7:

   • Autocad

   • Inwentor

   • Mechanical 2018
   • R, RStudio
   • VenSim
   • wxMaxima
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK