Informacje

ERASMUS

WIPiE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca o godz. 15.00 w Sali Senackiej w Głównym Budynku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy Al. Mickiewicza 21 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia bądź praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+.

Dodano: 2019-03-20

Rekrutacja na II stopień studiów

WIPiERozpoczęła się rekrutacja na II stopień studiów w roku akademickim 2018/19. Od 15.01.2019 r. do 27.02.2019 r. można rejestrować się w Systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunki studiów:
- Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
- Technika Rolnicza i Leśna
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Szczegóły w zakładce

Dodano: 2019-02-27

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską

WIPiEZarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską przygotowaną i obronioną na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2018/2019 (oddzielnie dla kierunku: TRiL, ZiIP i OZEiGO).
Do Konkursu mogą być zgłoszone prace inżynierskie, które uzyskały ocenę co najmniej ponad dobrą. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 12.03.2019 roku. Prace konkursowe zgłasza promotor, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego
pod tym adresem.

Dodano: 2019-02-14

Obrona rozprawy doktorskiej

WIPiEDziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Karbowniczak - Miśtal pt. Modelowanie systemu magazynowania energii z konwersji fotoelektrycznej w akumulatorze przemiany fazowej. Obrona odbędzie się 30 stycznia 2019r. o godz. 10:30 w auli A123. Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie WIPiE.

Dodano: 2019-01-17

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR