Historia

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki  przygotowuje do pracy zawodowej inżynierów, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z produkcją i przetwarzaniem surowców biologicznych. Podczas studiów nabywają oni także wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych (IT), energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz wpływu procesów produkcyjnych na naturalne środowisko przyrodnicze.

Pracownicy Wydziału współpracują z ponad 40 firmami produkcyjnymi, usługowymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. W wyniku wspólnych przedsięwzięć naukowych, konstrukcyjnych i technologicznych realizowane są projekty badawcze i wdrożeniowe.

Jednym z podstawowych celów jakie stawia przed sobą Wydział jest przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

Wydział został wyodrębniony jako samodzielna jednostka organizacyjna w 1977 roku z funkcjonującego przy Wydziale Rolniczym Oddziału Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa i do 2004 roku nosił nazwę Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa. W chwili powołania na Wydziale istniały dwa instytuty, a mianowicie: Instytut Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, Instytut Napraw i Organizacji Zaplecza Technicznego. W roku 1993 struktura organizacyjna Wydziału uległa zmianie i w miejsce instytutów powołano katedry. W 2004 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Agroinżynierii. W 2008 r. dokonano kolejnej zmiany nazwy na Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, która funkcjonuje do dziś.
Obecnie na Wydziale funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

  • Dziekanat
  • Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
  • Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
  • Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
  • Zespół Laboratoriów Wydziałowych

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR