Projekty badawcze

 W ostatnich 5-iu latach, Pracownicy Wydziału realizowali następujące projekty badawcze:

 ·         Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych, finansowany przez POIG

 ·         Projekty w celu nawiązania współpracy badawczej z ośrodkiem naukowym w Norwegii (jednostka NGI - Norwegian Geotechnical Institute) o akronimach: REM oraz SUSTAGR, finansowany przez NCBiR.

 ·         „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” finansowany przez POIR,

 ·         Wpływ dodatku biowęgla na powstawanie stref beztlenowych w procesie stabilizacji tlenowej odpadów, finansowany przez NCN

 ·         Amoniak jako bezwęglowe paliwo dla pojazdu rolniczego napędzanego silnikiem spalinowym / Ammonia as carbon free fuel for internal combustion engine driven agricultural vehicle ACTIVATE, finansowany przez NCBiR

 ·         Woda w glebie - monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla, finansowany przez NCBiR

 ·         Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej INNROCK, finansowany przez NCBiR

 ·         Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych  oraz zwiększonej wartości handlowej, finansowany przez AMiRR

 ·         Formeth- technologia bezpośredniego rozkładu ścieków formaldehydu i urotropiny, finansowany przez EFRR.

 Oprócz w/w projektów, pracownicy Wydziału realizowali 10 badań zamawianych przez podmioty gospodarcze.

 

Fundusze Wyszechradzkie

Informujemy, że Uniwersytet Rolniczy reprezentowany przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, jest partnerem projektu w ramach funduszu wyszehradzkiego: Szkolenie rolników V4 w zakresie technik ochrony środowiska i gospodarki wodnej w glebie. Partnerami projektu są: Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kollataja w Krakowie - Polska; Mendelova univerzita v Brně - Czechy; Debreceni Egyetem - Węgry oraz Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre - Słowacja.
Strona projektu: Visegrad Fund (uniag.sk)4

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK