Materiały promocyjne

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki podejmuje liczne działania promocyjne, tak aby w jak najbardziej przystępny sposób zaprezentować swoją ofertę dydaktyczną swoim Kandydatom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kandydatów, działania są skoncentrowane na udzielaniu informacji o oferowanym procesie dydaktycznym w taki sposób, aby były one adekwatne do współczesnych narzędzi marketingowych jakimi są m. in. prowadzenie działań promocyjnych za pośrednictwem portali internetowych, a w głównej mierze strony internetowej macierzystej Uczelni i Wydziału.

Zależy nam również na stworzeniu płaszczyzny wymienny opinii na temat możliwości dydaktycznych jakie oferuje Wydział, dlatego jesteśmy aktywnym uczestnikiem mediów społecznościowych prowadząc m.n. facebook, gdzie nasi Kandydaci mają możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z naszą społecznością akademicką, zarówno ze studentami ale także aktywnymi społecznie pracownikami dydaktyczno-naukowymi.

Zapraszamy:

www.facebook.com/WipieUR

Potwierdzeniem naszych dobrych relacji wynikających z wieloletniej współpracy ze środowiskiem szkół średnich jest nawiązywana współpraca, potwierdzona podpisaniem umów przez zainteresowane strony. W ramach podejmowanej współpracy podejmujemy starania aby stworzyć możliwość Uczniom szkół pozyskania informacji nt. naszej oferty dydaktycznej. Mamy również dla nich ciekawą ofertę z zakresu naukowej działalności Wydziału, w formie licznych prelekcji, możliwości uczestniczenia w pilotażowych badaniach naukowych. Chętnie korzystamy z zaproszeń Szkół do odwiedzenia ich uczniów z przegotowaną prelekcją tematyczną jak i sami zapraszam uczniów do udziału w zajęciach na realizowanych na terenie Wydziału.

Zainteresowane Szkoły podjęciem z nami współpracy zachęcamy do nawiązania kontaktu.

Osoba do kontaktu:

Mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska

telefon: 12 662 46 84

e-mail: katarzyna.gradecka-jakubowska@urk.edu.pl

 Nasz coroczny kalendarz realizowanych działań z zakresu promocji Wydziału, obfituje w wydarzenia cykliczne, jaki sąm.ni. Dzień Otwarty Uczelni, Noc Naukowców, liczny udział w targach edukacyjnych, targach, wystawach rolniczych. Terminy wydarzeń podawane są m.in. na stronie www Uczelni i Wydziału jak również wydziałowego facebooka. Są to wydarzenia podczas których oferujemy naszym Kandydatom liczne materiały promocyjne m.in. ulotki, plakaty itp., starając się dotrzeć z ofertą do wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ulotką, pobraniem jej
  i udostępnieniem zainteresowanym Kandydatom

  
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK