Praktyki studenckie

Studenci studiów inżynierskich (I stopień) i magisterskich (II stopień) odbywają praktyki przewidziane harmonogramem studiów.
Studenci studiów inżynierskich odbywają praktykę zawodową w okresie letnim po VI semestrze studiów, a w trakcie trwania semestru uczestniczą w zajęciach praktycznych w ramach przedmiotów kierunkowych. Praktyka wakacyjna w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie jest realizowana w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych oraz rolno-spożywczych, a także jednostkach usługowych i instytucjach agrobiznesu.
W trakcie praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych studenci zapoznają się z zasadami obsługi oraz obsługują maszyny, urządzenia i linie technologiczne. Dokonują oceny technicznej oraz wykonują przeglądy i naprawy środków technicznych. Zapoznają się z procesami produkcyjnymi, ich planowaniem i kontrolą realizacji oraz zapoznają się z systemami wspomagającymi zarządzanie produkcją i środkami trwałymi. Natomiast w przedsiębiorstwach i jednostkach usługowych oraz instytucjach agrobiznesu studenci zapoznają się z zakresem działalności przedsiębiorstwa lub instytucji oraz biorą czynny udział w planowaniu i realizacji przedsięwzięć usługowych.
Studenci mogą również odbywać praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych oraz przodujących przedsiębiorstwach krajowych.
Studenci studiów magisterskich odbywają praktykę dyplomową w wymiarze do 4 tygodni, po I semestrze studiów. Celem tej praktyki jest przeprowadzenie badań naukowych, których wyniki zostaną wykorzystane do napisania pracy magisterskiej.

REGULAMINY

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Praktyk

Praktyki studenckie na stronie Uniwersytetu Rolniczego

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR