Praktyki studenckie

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, do odbycia obowiązkowej „Praktyki studenckiej” (wymóg programu studiów) należy podejść w sposób kreatywny. W obecnej rzeczywistości studenci samodzielnie wskazują  miejsce odbycia praktyki.

W związku z tym należy dążyć:

a) w pierwszej kolejności do odbycia jej w zakładach, warsztatach, firmach rodzinnych itp., zgodnie z założeniami zawartymi w regulaminie „Praktyk studenckich”, który znajduje się na stronie naszego Wydziału (WIPiE).

Natomiast, jeśli w uzasadnionych przypadkach nie będzie takiej możliwości, to:

b) można odbyć ją w porozumieniu z promotorem pracy dyplomowej w laboratoriach wydziałowych, pod kierunkiem promotora, realizując program badań dot. pracy dyplomowej,

Z odbytej praktyki należy sporządzić dokumentację, zgodnie z wymaganiami zawartymi w „REGULAMINIE PRAKTYK” i dostarczyć ją pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk (dr hab. inż. Krzysztof Mudryk) w drugiej połowie września (terminy podane do informacji studentów).

Studenci studiów inżynierskich (I stopień) i magisterskich (II stopień) odbywają praktyki przewidziane harmonogramem studiów.

Studenci studiów inżynierskich odbywają praktykę zawodową w okresie letnim po VI semestrze studiów, a w trakcie trwania semestru uczestniczą w zajęciach praktycznych w ramach przedmiotów kierunkowych. Praktyka wakacyjna w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie (160h)realizowana jest  w podmiotach gospodarczych związanych z kierunkiem studiów.

W trakcie praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych studenci zapoznają się z zasadami obsługi oraz obsługują maszyny, urządzenia i linie technologiczne. Dokonują oceny technicznej oraz wykonują przeglądy i naprawy środków technicznych. Zapoznają się z procesami produkcyjnymi, ich planowaniem i kontrolą realizacji oraz zapoznają się z systemami wspomagającymi zarządzanie produkcją i środkami trwałymi. Natomiast w przedsiębiorstwach i jednostkach usługowych oraz instytucjach agrobiznesu studenci zapoznają się z zakresem działalności przedsiębiorstwa lub instytucji oraz biorą czynny udział w planowaniu i realizacji przedsięwzięć usługowych.

Studenci mogą również odbywać praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych.

Studenci studiów magisterskich odbywają praktykę dyplomową w wymiarze do 4 tygodni, po I semestrze studiów. Celem tej praktyki jest przeprowadzenie badań naukowych, których wyniki zostaną wykorzystane do napisania pracy magisterskiej.

 

REGULAMIN

Wydziałowy Pełnomocnik ds. Praktyk

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. UR email: Krzysztof.Mudryk@urk.edu.pl
telefon: (12)662-46-45, adres: ul. Balicka 120/13

Praktyki studenckie na stronie Uniwersytetu Rolniczego: https://praktyki.urk.edu.pl/ 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK