Oferta naukowo - badawcza

Wydział współpracuje z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami:

Współpraca międzynarodowa (Uniwersytety, Instytuty, Stowarzyszenia)

·         Uniwersytet Rolniczy w Pradze, Wydział Techniczny.

·         Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Wydział Agroinżynierii.

·         Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Wydział Mechanizacji

·         Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu

·         Uniwersytet Hradec Kralowe 

·         Uniwersytet Karola III w Madrycie

·         Norwegian Geotechnical Institute (NGI) w Oslo

·         Isparta University of Applied Science – Turcja

·         Stepan Gzhytskyi Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii - Lwów 

·         Ecole Centrale de Lyon, C.N.R.S.France

·         Uniwersytet Techniczny w Koszycach

·         Mendel Uniwersytet Rolnictwa i Leśnictwa w Brnie

·         Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Rolnictwa (CIGR). Honorowy Prezydent - prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski.

·         Międzynarodowa Organizacja ds. Naukowej Organizacji Pracy i Rolnictwa (CIOSTA).

 

Współpraca krajowa obejmuje współpracę m.in. z: 

·         Akademia Górniczo- Hutnicza 

·         Politechnika Krakowska 

·         Państwowy Instytut Maszyn Rolniczych - Poznań 

·         Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Radzików 

·         Instytut Nafty i Gazu - Kraków 

Oprócz wymienionych jednostek, Wydział współpracuje z ok. 60 podmiotami gospodarczymi. Współpraca obejmuje wykonywanie prac naukowo- badawczych, zaangażowanie w przygotowanych projektach naukowych, opracowania wytycznych do wykonania unikatowych stanowisk badawczych, ekspertyz o innowacyjności rozwiązań i innych. Szczegółowy wykaz aparatury badawczej znajduje się w opisie laboratoriów wydziałowych - https://wipie.urk.edu.pl/index/site/5513. 

Wydział oferuje prezentację wyników prac naukowych i możliwości, a także sposobów ich aplikacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich podczas organizowanych seminariów branżowych, poświęconych problemom wybranych branż, z udziałem praktyków. 

Wydział współpracuje również  kilkunastoma szkołami, zaś zakres współpracy obejmuje podnoszenie jakości kształcenia młodzieży, zachęcanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym oraz współpracę w dziedzinie badań naukowych. 

Studenci, w ramach staży finansowanych z funduszy unijnych mogą odbywać praktyki w: 

       Orlen Laboratorium S.A. 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie 

       Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Miechowie 

       Coca – Cola HBC Polska Sp. z.o. Zakład Produkcyjny Staniątki 

       DRABEST Sp. z o.o.Morawica 

       Urząd Gminy Zielonki 

       FibCode Olkusz 

       Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa 

       U Jędrusia Sp. z o.o.Morawica 

       ABC COLOREX Kraków 

       Amplus Prandocin – Iły 

       Amster Global Sp. z o.o. 

       Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

       VAN PUR S.A. 

       QA Solutions w Krakowie 

W zakresie objętym realizowaną tematyką badawczą Wydział może zaoferować wykonanie badań naukowych i ekspertyz. Szczegółowy wykaz aparatury badawczej znajduje się w opisie laboratoriów wydziałowych - https://wipie.urk.edu.pl/index/site/5513. 

Wydział oferuje prezentację wyników prac naukowych i możliwości, a także sposobów ich aplikacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich podczas organizowanych przez katedrę seminariów branżowych, poświęconych problemom wybranych branż, z udziałem praktyków.  

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK