DziekanatDziekanat Wydziału

Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków

tel. (12) 662-4610


 Adres      
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B wipie@urk.edu.pl

+48 12 662 46 10
+48 12 662 46 11
+48 12 662 46 12

+48 12 662 46 12

 

Pracownicy:

[email]

[telefon]

Odpowiedzialność:
Kierownik Dziekanatu
mgr inż. Magdalena Skręta
wipie@urk.edu.pl
Magdalena.Skreta@urk.edu.pl
(012) 662-46-12

 

mgr inż. Anna Konik Anna.Konik@urk.edu.pl (012) 662-46-11 stac. 1º I, II, IV rok ZiIP
pomoc materialna
mgr Paulina Kiełbasa Paulina.Kielbasa@urk.edu.pl (012) 662-46-10

stac. Iº I-IV rok OŹEiGO
stac. Iº I rok TiL
stac. Iº I-IV rok TRiL
stac. IIº OŹEiGO

Barbara Długosz Barbara.Dlugosz@urk.edu.pl (012) 662-46-10 stac. Iº III rok ZiIP
stac. IIº I rok ZiIP
stac. Iº II rok IB
studia niestacjonarne
Joanna Rorat   (012) 662-46-10  

 

Studia stacjonarne Godziny przyjęć:   Studia niestacjonarne Godziny przyjęć:
Poniedziałek 9:00 - 13:00   Poniedziałek 9:00 - 13:00
Wtorek 9:00 - 13:00   Wtorek 9:00 - 13:00
Środa nieczynne   Środa nieczynne
Czwartek 9:00 - 13:00   Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00   Piątek 9:00 - 13:00
14:00 -15:00
      Sobota zjazdowa1 9:00 - 13:00

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR