Pełnomocnicy
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia - dr inż. Krzysztof Nęcka, dyżury w piątek 10:00 - 11:00
Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowo - Administracyjnych - mgr inż. Magdalena Sass
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk - dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. UR
Wydziałowy Koordynator USOS - mgr inż. Elżbieta Budyn
Wydziałowy Koordynator Programu SOCRATES / ERASMUS - dr inż. Anna Krakowiak - Bal
Wydziałowy Koordynator ds. ECDL - dr Krzysztof Molenda, Pełnomocnik Rektora ds Kształcenia Zdalnego
Pełnomocnik Dziekana ds Osób z Niepełnosprawnościami - dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego UR - dr inż. Urszula Ziemiańczyk
Pełnomocnik Dziekana ds Rolnictwa Precyzyjnego - dr inż. Mirosław Zagórda

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK