Pełnomocnicy
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia - dr. inż. Krzysztof Nęcka, dyżury w piątek 10:00 - 11:00
Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowo - Administracyjnych - mgr inż. Magdalena Sass
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk - dr. hab. inż. Wiesław Tomczyk
Wydziałowy Koordynator USOS - mgr inż. Elżbieta Budyn
Wydziałowy Koordynator Programu SOCRATES / ERASMUS - dr inż. Anna Krakowiak - Bal
Wydziałowy Koordynator ds. ECDL - dr Krzysztof Molenda

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR