Strategia

Strategiczne cele Wydziału

Strategiczne cele rozwojowe Wydziału nawiązują do Strategii rozwoju Uczelni. Misją Wydziału jest więc kształcenie i wychowanie studentów i doktorantów, kształcenie i promowanie kadr naukowych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w poszanowaniu zasad wolności nauczania i wolności nauki, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, a także ochrona zdrowia zwierząt oraz promowanie ochrony zdrowia społeczeństwa i ochrona środowiska naturalnego. Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki prowadzi kształcenie i badania naukowe w zakresie zastosowań techniki i energetyki w procesach produkcyjnych i przetwórczych. Logistyka i transport nawiązują także do tych zastosowań. W warunkach globalizacji oraz niezwykle szybkiego rozwoju technologii produkcji, przetwórstwa, transportu i informacyjnych podstawowe kierunki rozwoju Wydziału są zorientowane na:

  • implementację i rozwój technologii określanych umownie jako Przemysł 4.0 i Rolnictwo 4.0
  • optymalizację inżynieryjnych procesów produkcyjnych, przetwórczych i transportowych gwarantujących zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego

Każdy z tych strategicznych kierunków rozwoju zawiera w sobie zastosowanie technologii informacyjnych (IT), elementów robotyki i automatyki i niekonwencjonalnych źródeł energii. Kierunki te korespondują z głównymi nurtami uniwersyteckich studiów i badań naukowych w krajach Unii Europejskiej.

Z krajami Unii Europejskiej, a także innymi krajami na świecie, utrzymujemy od lat - i zamierzamy utrzymywać nadal - ścisłe kontakty naukowe. Umożliwiać też będziemy, tak jak dotychczas, międzynarodowe studia obcokrajowców w Polsce i naszych studentów za granicą.

Regularne kontrole realizacji zadań strategicznych prowadzone na bieżąco na Wydziale umożliwiają modyfikowanie oferty dydaktycznej i badawczej. Pozwala to od lat prowadzić studia na 4-ch interesujących kierunkach, a absolwentom rozwijać pomyślnie zawodową karierę. Wyniki badań naukowych są implementowane do gospodarki narodowej w licznie współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach.

Szczegóły aktywności naukowo- dydaktycznej zawarte są w Strategii Wydziału

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK