Systemy informatyczne - oprogramowanie

Autodesk

Studenci i pracownicy Wydziału mają możliwość pobrania i korzystania z bezpłatnych wersji programów firmy Autodesk (Autocad, 3ds, Inwentor, itp...)
Strona Autodesk Education Community


G Suite for Education

Każdy student w momencie rozpoczęcia nauki otrzymuje konto dostępowe do G Suite for Education (dawniej Google Apps.)
Pomoc:

Strony wybranych usługi:


LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka online

Nieodpłatne bazy informacji prawnej dostępne wyłącznie z uczelnianej sieci komputerowej.


Microsoft Imagine Premium

Nasz Wydział uczestniczy w programie Microsoft Imagine (dawny Dreamspark), dzięki któremu może udostępniać studentom oraz pracownikom wybrane legalne (do celów edukacyjnych) oprogramowanie firmy Microsoft.

Dostęp do platformy jest realizowany przez konto poczty studenckiej. Konta te są zakładane automatycznie w momencie rozpoczęcia nauki na Wydziale.

Można również kontaktować się w tej sprawie poprzez pocztę: Admin. WIPiE@ur.krakow.pl, korzystając z przypisanego maila.

Strona platformy Microsoft Imagine


Microsoft Office 2016

Studenci i pracownicy Wydziału mają możliwość pobrania i instalacji do użytku prywatnego pakietu programu Microsoft Office 2016. Pakiet może być zainstalowany na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (w tym iPad), a także na 5 smartfonach.
Dostępne są najnowsze wersje takich aplikacji jak Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Skype dla firm, Outlook, OneNote itd. Odrębnie można korzystać z tych wersji aplikacji w wersji online. Każdy użytkownik usługi otrzymuje też 1 TB osobistego miejsca w chmurze.
Strona usługi Office 365


Nawigator

 

  • Fakturowanie - Automatyczne fakturowanie zleceń, zlecenia zbiorcze i zespolone, noty, korekty.Księgowanie dokumentów, integracja z systemami księgowymi FK.
  • Kartoteka - CRM dla wszystkich kontrahentów, dostawców usług, miejsc załadunkowych i rozładunkowych
  • Koszty - Rozliczanie kosztów zleceń spedycyjnych
  • Rokos - Kartoteka i rozliczanie pojazdów, kierowców. Rejestr Kart Drogowych, naliczanie diet kierowców, analizy ekonomiczne tras, zleceń, kontraktów.Protokoły Zdawczo-odbiorcze, importy kosztów bezgotówkowych i wiele innych
  • Spedycja - Rejestr zleceń spedycyjnych i transportowych powiązanych z optymalnym wyznaczaniem tras

 


Statistica

Studenci oraz pracownicy Wydziału mają możliwość uzyskania licencji programu Statistica. Kody zostaną wysłane na adres mailowy podany podczas wypełnienia elektronicznej karty rejestracyjnej.

Studenci jeszcze przed wypełnieniem karty rejestracyjnej powinni zgłosić się do Działu Informatyki (tel. 12 662 4444) w celu otrzymania dodatkowego - właściwego dla StATISTICi" - adresu e-mail..

Elektroniczna karta rejestracyjna

Statistica 13.1 (plik iso)


Licencja obejmuje też dodatkowe moduły analityczne:

> STATISTICA Data Miner

> STATISTICA QC (obejmuje):

-  Karty Kontrolne

-  Analiza Procesu

-  Planowanie Doświadczeń

-  Wielowymiarowe karty kontrolne

> STATISTICA Zestaw PLUS – dodatek, należy doinstalować

> STATISTICA Mapy – dodatek, należy doinstalować

 

W skład systemu STATISTICA Data Miner wchodzą także:

> STATISTICA Pakiet Zaawansowany (obejmuje):

-  Pakiet Podstawowy

-  Modele Zaawansowane

-  Analizy Wielowymiarowe

-  Analiza Mocy Testów

 

> STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe

INSTALACJA DODATKÓW STATISTICA ZESTAW PLUS oraz STATISTICA MAPY

Dodatki STATISTICA Zestaw PLUS oraz STATISTICA Mapy można doinstalować do programów w rodziny STATISTICA w wersji 12.5 (Zestaw PLUS dla STATISTICA 12.5 zawiera nowe funkcje w porównaniu do wersji dla STATISTICA 10). Instalację obydwu dodatków należy przeprowadzić z jednego odrębnego instalatora – instalacja odbywa się bez użycia dodatkowych kluczy instalacyjnych. Do instalatora dołączony jest plik licencyjny License.xml, który należy wskazać podczas instalacji.

·         Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji STATISTICA: www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi

·         Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu STATISTICA w różnych zastosowaniach): www.statsoft.pl/Czytelnia

·         Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie STATISTICA w różnych dziedzinach: www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Webinaria-i-webcast

·         Internetowy Podręcznik Statystyki - czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne: www.statsoft.pl/textbook/stathome.html

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR