Systemy informatyczne - Certyfikacje

European Computer Driving Licence

Akcja ECDL ma na celu ujednolicenie i udokumentowanie poziomu wiedzy z obsługi komputera. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat pracodawca ma pewność, że nie będzie on tracił czasu na doktoryzowanie się z podstawowych funkcji komputera, ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.
Certyfikat jest obecnie uznawany w 146 krajach i posiada go niemal 7 mln. osób. We Włoszech, Szwajcarii i Egipcie jest standardem w szkolnych programach edukacyjnych, w Anglii jest wymagany od wszystkich pracowników służby zdrowia, a na Węgrzech i w Hiszpanii od pracowników administracji publicznej, itd ...
Kurs informatyki na WIPiE dla pierwszego roku obejmuje obszar wiedzy konieczny do zdobycia certyfikatu.
W pracowni A 111 mieści się certyfikowane laboratorium edukacyjne nr PL-LAB0250 akcji ECDL. Opiekunem laboratorium jest dr Maciej Sporysz.
Uprawnienia egzaminatora ECDL na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki posiadają:

  • dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
  • dr hab. inż. Hubert Latała
  • dr Krzysztof Molenda ECDL - A
  • dr inż. Jakub Sikora ECDL-CAD
  • dr Maciej Sporysz
  • dr inż. Marek Wróbel ECDL-CAD

Nawigator

Studenci w ramach przedmiotu „Spedycja w gospodarce żywnościowej” odbywają szkolenie z zakresu obsługi systemu „Navigator” potwierdzone certyfikatem.
Osoba prowadząca:

  • prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR