Skrzynka skarg i wniosków

Samorząd Studentów WIPiE zwraca się prośbą o uzupełnienie ankiety o jakości kształcenia na naszym Wydziale. Zebrane informacje posłużą Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów. Nikt z prowadzących zajęcia oraz studentów nie będzie miał dostępu do zebranych informacji.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK