Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń  

Kierownik Katedry
profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: F6
telefon: 12 662 46 99

dr hab. inż. Michał Cupiał  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: A14
telefon: 12 662 46 23

dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: 115
telefon: 12 662 46 81

dr inż. Katarzyna Grotkiewicz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: F4
telefon: 12 662 46 13

dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: F5
telefon: 12 662 46 14

dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: 101
telefon: 12 622 46 16

dr hab. inż. Agnieszka Latawiec  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 116 B, 30-149  Kraków
pokój nr: F4
telefon: 12 662 46 13

dr Agnieszka Peszek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 46 89

dr inż. Zbigniew Daniel  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: 101
telefon: 12 662 46 16

mgr Michał Kozdęba  

asystent naukowo-dydaktyczny


dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła  profesor UR

Prodziekan wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: 115
telefon: 12 662 46 18

dr Jerzy Małopolski  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 46 88

dr Krzysztof Molenda  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: F2
telefon: 12 662 46 24

mgr inż. Elżbieta Olech  

starszy technik

adres: ul. Balicka 116 b, budynek A, 30-149  Kraków
pokój nr: 108
telefon: 12 662 46 99

dr Maciej Sporysz  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: F1
telefon: 12 662 46 87

dr hab. inż. Sylwester Tabor  profesor UR

Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149  Kraków
pokój nr: 106

 

Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych została utworzona w 1993r. Obowiązki kierownika Katedry od września 1999r. sprawuje prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska.

Główne kierunki badań:

 • Prognozowanie potrzeb energetycznych wsi i rolnictwa,
 • Jakość i użytkowanie energii elektrycznej,
 • Planowanie energetyczne w gminach,
 • Zarządzanie gospodarką energetyczną w gminach z uwzględnieniem problematyki ochrony powietrza atmosferycznego,
 • Automatyzacja i robotyzacja rolno-spożywczych procesów technologicznych,
 • Modelowanie i symulacja komputerowa systemów sterowania,
 • Systemy pomiarowe w automatyzacji procesów,
 • Programowanie sterowników mikroprocesorowych,
 • Systemy informatyczne w automatyce (SCADA),
 • Metody sztucznej inteligencji w systemach sterowania,
 • Badania eksploatacyjne urządzeń energetyki alternatywnej,
 • Optymalizacja systemów energetyki alternatywnej,
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw,
 • Optymalizacja parametrów procesu produkcji paliw typu biodiesel.

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyzacji, systemów sterowania i kontroli produkcji, metrologii, techniki cieplnej, energetyki konwencjonalnej i alternatywnej oraz planowania energetycznego. Ćwiczenia ze studentami odbywają się w pięciu laboratoriach dydaktyczno-naukowych Katedry, na stanowiskach badawczych posiadających duże walory dydaktyczne, skomputeryzowanych i wyposażonych w nowoczesne urządzenia oraz aparaturę pomiarową najnowszej generacji. Stanowiska te zostały w większości zaprojektowane i wykonane przez pracowników Katedry.

Nazwy Przedmiotów i Seminariów:

 • Automatyka
 • Elektrotechnika z elektroniką
 • Energetyka w rolnictwie
 • Fizyka
 • Gospodarka energetyczna
 • Metrologia
 • Robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Programowanie sterowników mikroprocesorowych
 • Sterowanie i wizualizacja procesów technologicznych
 • Systemy kontroli produkcji
 • Niekonwencjonalne źródła energii w rybactwie
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Planowanie energetyczne
 • Technika cieplna
 • Technika cieplna i gospodarka energetyczna
 • Alternatywne źródła energii
 • Audyting energetyczny w rolnictwie
 • Eksperyment w energetyce rolniczej
 • Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
 • Maszyny cieplne
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Systemy komputerowe w energetyce rolniczej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR