Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji

Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji została utworzona w 2019 r. z połączenia Zakładu Ekoenergetyki i Infrastruktury Technicznej oraz Katedry Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych. Obowiązki kierownika Katedry od września 2019 r. pełni prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska.

Główne kierunki badań:

 • Problemy w eksploatacji urządzeń energetyki odnawialnej (pompa ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne),
 • Optymalizacja parametrów procesu produkcji paliw typu biodiesel,
 • Optymalizacja składu substratu do produkcji biogazu,
 • Gospodarka odpadami (zbieranie i transport odpadów, technologie i procesy przetwarzania odpadów komunalnych, poprzemysłowych i bioodpadów),
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (biogospodarka, modele biznesowe i zrównoważonej konsumpcji),
 • Zagadnienia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw,
 • Problemy techniczne i logistyczne związane z rozwojem infrastruktury technicznej,
 • Badanie niezawodności środków technicznych,
 • Zagadnienia transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Analiza ekonomiczna i logistyczna procesów przemysłowych,
 • Prognozowanie i planowanie potrzeb energetycznych wsi i rolnictwa,
 • Jakość i użytkowanie energii elektrycznej,
 • Zarządzanie gospodarką energetyczną w gminach z uwzględnieniem problematyki ochrony powietrza atmosferycznego,
 • Automatyzacja i robotyzacja rolno-spożywczych procesów technologicznych,
 • Modelowanie i symulacja komputerowa systemów sterowania,
 • Systemy pomiarowe w automatyzacji procesów,
 • Programowanie sterowników mikroprocesorowych,
 • Systemy informatyczne w automatyce (SCADA),
 • Metody sztucznej inteligencji w systemach sterowania,
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu:

 • Inżynierii produkcji ogrodniczej,
 • Inżynierii procesowej,
 • Energetyki konwencjonalnej i alternatywnej oraz planowania energetycznego,
 • Kogeneracji i magazynowania energii,
 • Automatyki i robotyzacji,
 • Systemów sterowania i kontroli produkcji,
 • Gospodarki odpadami,
 • Gospodarki wodno-ściekowej,
 • Infrastruktury technicznej,
 • Analizy cyklu życia (z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania lca),
 • Elektrotechniki, elektroniki,
 • Metrologii i sensoryki,
 • Techniki cieplnej,
 • Logistyki transportowej,
 • Systemów informacji przestrzennej,
 • Wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Negocjacji menadżerskich,
 • Marketingu, ekonomii
 • Seminarium dyplomowe.

Pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia w języku angielskim:

 • Environmental impact assessment 
 • Managerial negotiations and staff management
 • Design and Operation of Renewable Energy Engineering Systems
 • Diagnostics of renewable energy systems
 • Engineering in Horticulture
 • Environmental impact assessment of Waste Management
 • Irrigation Machinery
 • Maintenance systems for processing lines
 • Reclamation of degraded land
 • Spatial Information System
 • Sustainable development of rural areas and environmental protection
 • Waste processing costs

Ćwiczenia ze studentami odbywają się w laboratoriach dydaktyczno-naukowych Katedry, na stanowiskach badawczych posiadających duże walory dydaktyczne, skomputeryzowanych i wyposażonych w nowoczesne urządzenia oraz aparaturę pomiarową najnowszej generacji. Stanowiska te zostały w większości zaprojektowane i wykonane przez pracowników Katedry. W skład Katedry wchodzi również certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Fizyko-Chemicznych i Mikrobiologicznych Analiz Odpadów (AB 1716).

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków

prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 103
telefon: 12 662 46 28

prof. dr hab. inż. Henryk Juszka


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 403
telefon: 12 662 46 49

prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 401a
telefon: 12 662 46 47

dr hab. inż. Hubert Latała profesor UR


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: F4
telefon: 12 662 46 90

dr hab. inż. Jakub Sikora profesor UR


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 311
telefon: 12 662 46 60

dr hab. inż. Jarosław Knaga


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 8
telefon: 12 662 46 50

dr hab. inż. Jacek Salamon


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
telefon: 12 662 46 61

dr hab. inż. Grzegorz Wcisło


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 401b
telefon: 12 662 46 46

dr inż. Stanisław Famielec


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: E308
telefon: 12 662 46 58

dr Marek Gancarzdr inż. Jan Giełżecki


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: F5
telefon: 12 662 46 24

dr inż. Maciej Gliniak


adres: ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
pokój nr: 308
telefon: 12 662 46 58; +48 604 232 856

dr Anna Krakowiak-Bal


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 310
telefon: 12 662 46 55

dr inż. Stanisław Lis


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 405
telefon: 12 662 46 48

dr inż. Mateusz Malinowski


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 311
telefon: 12 662 46 60

dr inż. Krzysztof Nęcka


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 401B
telefon: 12 662 46 46

dr inż. Tomasz Szul


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 401
telefon: 12 662 46 47

dr inż. Marcin Tomasik


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 405
telefon: 12 662 46 48

dr Piotr Waląg


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 307
telefon: 12 662 46 62

dr inż. Urszula Ziemiańczyk


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 310
telefon: 12 662 46 56

dr inż. Anna Karbowniczak-Miśtal


adres: ul Balicka 116b, 30-149 Kraków
pokój nr: 104
telefon: 12 662 46 17

mgr inż. Anna Lis


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: B1/B2
telefon: 12 662 46 26

mgr inż. Marek Machaczka


adres: ul. Balicka 116, 30-149 Kraków
pokój nr: H1
telefon: brak

mgr inż. Janusz Tabor


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: B1
telefon: 12 662 46 26

Krzysztof Górka


adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: B1
telefon: 12 662 46 26

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR