Warunki i terminy rekrutacji

SZCZEGÓŁY REKRUTACJi

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 12 662 46 69, 12 662 46 30, 12 662 46 18
i mailowego 
rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

 

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Regulamin Rekrutacji WIPiE

Na Wydziale prowadzone są dwustopniowe studia stacjonarne i niestacjonarne. 

  • Studia I stopnia – 3,5 letnie, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
  • Studia II stopnia – 1,5 roku, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.


Warunki przyjęcia na studia I stopnia:

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografia. 

Kierunek studiów

Specjalności

Terminy ERK
(Elektronicznej Rejestracji Kandydatów)

TRANSPORT
I LOGISTYKA

Transport specjalistyczny i spedycja

Systemy informatyczne w logistyce

Studia stacjonarne: czerwiec 2024

Studia niestacjonarne: czerwiec 2024

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA

Mechatronika w systemach produkcyjnych

Systemy komputerowe w mechatronice

Studia stacjonarne czerwiec 2024

Studia niestacjonarne  czerwiec 2024

ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Organizacja systemów produkcyjnych

Inżynieria systemów produkcyjnych

Studia stacjonarne: czerwiec 2024

Studia niestacjonarne czerwiec 2024

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

Odnawialne źródła energii

Gospodarka odpadami

Studia stacjonarne: czerwiec 2024

Studia niestacjonarne: czerwiec 2024

 

Warunki przyjęcia na studia II stopnia:

Dyplom ukończenia studiów kierunkowych lub pokrewnych.

Kierunek studiów

Specjalności:

Terminy ERK
(Elektronicznej Rejestracji Kandydatów)

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

·   Energetyka odnawialna

·   Gospodarka odpadami

·   Systemy energetyczne w budynkach

Studia stacjonarne
i niestacjonarne: 

rejestracja od 10 stycznia 2024 w systemie ERK

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

·   Organizacja systemów produkcyjnych

·   Inżynieria systemów produkcyjnych

·   Agrotronika

Studia stacjonarne
i niestacjonarne: 

rejestracja od 10 stycznia 2024 w systemie ERK

TRANSPORT I LOGISTYKA

·   Zarządzanie w logistyce

·   Inżynieria transportu i spedycja

Studia stacjonarne
i niestacjonarne: 

rejestracja od 10 stycznia 2024 w systemie ERK

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND WASTE MANAGEMENT

 

Study in English

·    Renewable energy sources

·    Waste Management

luty 2024 / February 2024

 

Na studiach niestacjacjonarnych wykłady realizowane są częściowo zdalne.

Wydział posiada pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) co uprawnia, po spełnieniu wymagań tego stowarzyszenia, do wykonywania zawodu poza granicami kraju.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki prowadzony jest kurs przedmiotów informatycznych zgodnie z wymaganiami ECDL, umożliwiający uzyskanie certyfikatu uznawanego na całym obszarze UE.

Studenci Wydziału na okres nauki otrzymują bezpłatne najnowszą wersję programu Microsoft Office z możliwością instalowania jej również na prywatnych komputerach, laptopach i urządzeniach przenośnych.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia.

 Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę za legitymację. Opłaty za wydanie studentom Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynoszą:

  • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ( 22 zł )

Numer konta:

- studia stacjonarne - 36 2490 0018 1100 0009 9990 0602,

- studia niestacjonarne - 95 2490 0018 1100 0009 9990 0607


Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy) po ogłoszeniu wyników w systemie ERK.

Wszelkie informacje na temat przyjęć na studia można uzyskać:  

 

Biuro rekrutacji Wydziału

Budynek D, pok. 422

ul. Balicka 116 B

godziny - 10-14.

tel. 12 662 46 16 lub 12 662 46 30

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK