Rekrutacja krok po kroku

 Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK odbywa się następująco:

 1. Zakładasz i aktywujesz konto w IRK,

 2. Wypełniasz po kolei formularze oraz wgrywasz swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 3. Wprowadzasz wyniki lub udzielasz zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur KReM (dotyczy kandydatów na I stopień lub jednolite studia magisterskie),

 4. Wybierasz studia z katalogu (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki) i rejestrujesz się,

 5. Dokonujesz opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta wygenerowany w IRK,

 6. Czekasz na wyniki,

 7. Po zakwalifikowaniu na studia składasz komplet wymaganych dokumentów w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, budynek D),

 8. Dokonujesz opłaty za legitymację (kopię potwierdzenia składasz z dokumentami) w wysokości 22 zł na konto Wydziału:

     - studia stacjonarne nr konta 36 2490 0018 1100 0009 9990 0602,

     - studia niestacjonarne nr konta 95 2490 0018 1100 0009 9990 0607

Pamiętaj, żeby zostać wpisanym na listę studentów, nie wystarczy samo zakwalifikowanie do przyjęcia na studia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego komplet dokumentów. Jeśli z powodu choroby, pracy lub wyjazdu, nie możesz tych czynności dokonać osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który dokona wszelkich formalności, związanych z przyjęciem na studia za Ciebie.

W zakładce do pobrania znajdują się wzory wniosków związanych z procesem rekrutacji oraz wzór pełnomocnictwa, które będzie potrzebne w przypadku braku możliwości osobistego załatwienia formalności, związanych z procesem rekrutacji na studia.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK