Transport i Logistyka

KIERUNEK STUDIÓW: TRANSPORT I LOGISTYKA 

STUDIA MAGISTERSKIE (II°, 1.5 roku, 3 semestry)

Forma:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: 

Zarządzanie w logistyce

Inżynieria transportu i spedycja

 

Profil absolwenta: 

 

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje

Absolwent studiów magisterskich na kierunku transport i logistyka posiada rozległą wiedzę i interdyscyplinarne umiejętności, będące połączeniem kompetencji inżynierskich i technicznych z wiedzą ekonomiczną. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu technik i strategii zarządzania siecią logistyczną, modelowania i projektowania systemów i procesów transportowych i spedycyjnych, rozwiązywania problemów logistycznych dotyczących planowania, prognozowania i symulacji, wzbogaconej wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, jest przygotowany do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych. Absolwent zna instrumenty rynku usług transportowo - spedycyjno-logistycznych oraz specyfikę, rolę i funkcje spedycji krajowej i międzynarodowej. Absolwent wie również jakie możliwości i korzyści niesie zastosowanie w procesach i systemach logistycznych narzędzia, jakim jest audyt, zna istotę controlingu oraz zasady kontroli metrologicznej w transporcie. Absolwent potrafi ocenić i wycenić środki transportowe oraz przygotować stosowną dokumentację. Zna koncepcje i narzędzia przydatne w pracy menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie łańcuchem i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, wymagających wsparcia logistycznego, a także świadczących usługi logistyczne na rzecz innych podmiotów. Jest odpowiedzialny za koordynację zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistycznych i transportowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu infrastruktury transportowej, diagnostyki pojazdów i współczesnych środków i systemów transportowych, optymalizacji kosztów logistycznych, zabezpieczania ładunków podczas składowania i transportu oraz zastosowań informatyki w procesach logistycznych. Posiada wiedzę niezbędną do wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ramach tworzenia zrównoważonych systemów transportowych. Ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole. Student uczestniczy w zajęciach, po których ma możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego, uprawnień na wózki widłowe, uprawnień spedytora oraz certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na przewóz osób i rzeczy, po złożeniu stosownych egzaminów.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK