Zarządzanie i inżynieria produkcji

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

STUDIA MAGISTERSKIE (II°, 1.5 roku, 3 semestry)

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: 

Organizacja systemów produkcyjnych

Inżynieria systemów produkcyjnych

Agrotronika

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu agrotroniki, inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi, projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego, marketingu, logistyki i dystrybucji, zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, rozwiązywania zadań technologicznych, transferu technologii oraz innowacyjności. Jest przygotowany również do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej, zarządzania, podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w szeroko pojętej sferze agrobiznesu. Potrafi kierować zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji surowcowej i rolno-spożywczej oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji państwowej i samorządowej. Potrafi organizować i prowadzić prace badawcze i rozwojowe, w&nbps;szczególności w zakresie projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz doradztwa technicznego i organizacyjnego. Posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania. Absolwent ma wiedzę z dyscyplin kierunkowych w zakresie zaawansowanego komputerowego wspomagania projektowania, sensoryki i analizy sygnałów, zaawansowanej elektroniki i dynamiki układów mechatronicznych oraz z naukowo-technicznego obszaru informatycznego w agrotronice.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK