Centrum Obliczeniowe Nowoczesnych Technologii i Informatyki

Oferta współpracy

Centrum Obliczeniowe Nowoczesnych Technologii i Informatyki jest jednostką działającą przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Atutem Centrum jest łączenie praktyki z wiedzą akademicką, nieszablonowość w rozwiązywaniu problemów współczesnego przemysłu, otwartość na nowe zagadnienia. Intencją Centrum jest chęć współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Działalność Centrum oparta jest na trzech filarach:

• współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami rządowymi;

• nauka;

• szkolenia i certyfikacja;

Oferta zarówno w zakresie współpracy z biznesem, organizacjami rządowymi jak i działalności naukowej obejmuje:

• modelowanie danych (w tym dużych zbiorów danych BigData);

• symulację i optymalizację procesów;

• analizy i wnioskowanie statystyczne;

• zdalne nauczanie;

• tworzenie systemów informatycznych (programowanie, relacyjne i nierelacyjne bazy danych);

• zastosowanie metod sztucznej inteligencji;

• badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji.

Wymiernymi korzyściami współpracy może być:

• powiększenie dorobku naukowego;

• publikacje, zwłaszcza w czasopismach z JCR;

• wspólna realizacja projektów;

• wyjazdy na praktyki, konferencje itp. (zdobywanie doświadczenia, prezentacja wyników, poszukiwanie osób i instytucji współpracujących).

Nasz zespół:

dr Maciej Sporysz - Kierownik Centrum

dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR – Z-ca kierownika d/s naukowych

dr Krzysztof Molenda – Z-ca kierownika d/s dydaktycznych.

Centrum Obliczeniowe Nowoczesnych Technologii i Informatyki

ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków

https://wipie.urk.edu.pl/index/site/8107

email: Maciej.Sporysz@urk.edu.pl

Przykładowe obszary, w jakich można nawiązać współpracę:

1. Tworzenie systemów informatycznych

Tworzenie systemów informatycznych od bardzo prostych aplikacji do złożonych systemów. Językami programowania, w których powstają nasze aplikacje jest Delphi, PHP, C++, C#, Java, Visual Basic i inne. Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie tworzenia oprogramowania dla branży rolno-spożywczej. Przykładowo, aplikacje przeznaczone dla rolników dostępne są na stronie http://www.cupial.mcpk.net. Należą do nich m.in. program do projektowania w rolnictwie - Organizator Techniki Rolniczej (OTR-7) (rys.1), program do sprawozdawczości w gospodarstwach ekologicznych Gekko (rys.2) i inne. Przykłady aplikacji internetowych to katalog maszyn rolniczych Maszyny-3 (rys.3) oraz program do doradztwa w zakresie produkcji biomasy Biobkalkulator http://biob.wipie.ur.krakow.pl (rys.4). Rys. 1. Zrzut ekranu programu OTR-7 Rys. 2. Zrzut ekranu programu Gekko Rys. 3. Zrzut ekranu programu Maszyny-3 Rys. 4. Zrzut ekranu programu Biobkalkulator

2. Komputerowe bazy danych

Tworzenie i użytkowanie baz danych. Nasze doświadczenie dotyczy tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych (MS Access, MySQL, MariaDB, PostgresSQL, Microsoft SQL Server, Firebird) oraz tworzenia aplikacji bazodanowych. W naszym obszarze zainteresowań znalazły się także nierelacyjne bazy danych.

3. Symulacja i optymalizacja procesów

Symulacja procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacja z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. FlexSim, MatLab, Ansys). Dobór odpowiednich technik modelowania oraz symulacji, uzależniony jest od identyfikacji czynników zakłócających procesy, prognozowania oraz analiza wyników posymulacyjnych, itp.

4. Modelowanie danych

Rozbudowane analizy danych dotyczących różnych obszarów, a w szczególności rolnictwa i jego otoczenia. Analizy danych uwzględniające nie tylko tradycyjne systemy informatyczne z ustrukturyzowanymi danymi (także dzięki wykorzystaniu metodologii Big Data) oraz różnego rodzaju nowe nieustrukturyzowane źródła danych.

5. Analizy i wnioskowanie statystyczne

Zastosowanie zarówno tradycyjnych, jak również nowoczesnych i zaawansowanych metod statystycznych do wielowymiarowej analizy danych. Zaawansowane obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania takiego jak pakiet Statistica czy R-studio. Wykorzystanie języka programowania R dostarcza szeroką gamę technik statystycznych, takich jak np. liniowe i nieliniowe modelowanie, klasyczne testy statystyczne, analiza szeregów czasowych, klasyfikacja, grupowanie. Jedną z zalet wykorzystania R jest możliwość tworzenia skryptów, które pozwalają na realizowanie skomplikowanych obliczeń statystycznych.

6. Zdalne nauczanie

Wieloletnie doświadczenie zespołu w tworzeniu i prowadzeniu kursów e-learningowych oraz administrowaniu platformą Moodle obsługującą proces dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Nowa platforma dla studentów dostępna jest pod adresem https://eureka.urk.edu.pl

7. Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Obsługa systemów operacyjnych z rodziny MS Windows (również wersji serwerowych) oraz różnych wersji Linuxa. Wykorzystanie narzędzi do wirtualizacji takich jak: MVware, XEN Serwer, Virtualbox.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK