Spotkania Absolwentów

Witamy na stronie Stowarzyszenia Absolwentów
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki !!!

Stowarzyszenie powstało w 2002 roku. Zrzesza osoby, które ukończyły studia na Naszym Wydziale w dowolnym trybie, wyraziły chęć przystąpienia do Zrzeszenia oraz wypełniły deklarację członkowską.
Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz integracji tego środowiska, m.in. ułatwiając kontakty biznesowe oraz wspierając możliwość dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia polegała na organizacji dorocznych Zjazdów Absolwentów, które zamierzamy kontynuować "do końca świata i jeden dzień dłużej".
Pragniemy, aby strona, którą stworzyliśmy była miejscem kontaktów tak towarzyskich jaki i biznesowych oraz wymiany informacji między Naszymi Absolwentami.
Współpracujemy też ze studentami, pomagając w organizowaniu dla nich praktyk, pracy dorywczej w czasie studiów oraz możliwości odbywania staży po ukończeniu studiów.
Ruszamy z nowymi pomysłami z wiarą w rozwój Stowarzyszenia oraz współpracy między Absolwentami, Studentami i Pracownikami Wydziału. Jednocześnie prosimy Was Szanowne Koleżanki i Koledzy Absolwenci o przesyłanie wszelkich pomysłów i uwag, za które będziemy wdzięczni.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Ze względu na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Stowarzyszenie Absolwentów z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, podjęło decyzje o przełożeniu cyklicznego Zjazdu Absolwentów na październik 2020.

Dziękujemy wszystkim Absolwentom, Pracownikom naszego Wydziału i Sponsorom za coroczne wsparcie w tym przedsięwzięciu oraz liczymy, że w październiku znów się spotkamy. O terminie planowanego spotkania poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

Stowarzyszenie Absolwentów  WIPiE UR Kraków

Dane do kontaktu:

Stowarzyszenie Absolwentów WIPiE

Ul. Balicka 116B

30-149 Kraków

tel. 12 662 46 13
e-mail:
kgrotkiewicz@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK