Studia podyplomowe - szkolenia

Organizujemy kursy / szkolenia certyfikowane:

  • uprawnienia SEP (Stowarzyszeni Elektryków Polskich) we współpracy z krakowskim odziałem http://www.sep.krakow.pl/ - realizacja kursów kończonych egzaminem certyfikowanym w grupie 1, 2, 3 - dozór i eksploatacja (osobą organizująca jest p.Piotr Łyszczarz)

  • kursy w zakresie programowania sterowników PLC i paneli operatorskich we współpracy z firmą Multiprojekt - studenci otrzymują certyfikat) http://www.multiprojekt.pl/Szkolenia/ 

  • ·     kurs Comarch ERP Optima - po zaliczeniu egzaminu Comarchu (online) studenci otrzymują certyfikat tej firmy

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki prowadzone były szkolenia:


 

 

Zarządzanie jednostką transferu technologii

Szkolenia współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.2. w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie - Podstawa Komercjalizacji Badań”

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego wsparcia i organizacji procesu komercjalizacji badań w ośrodkach akademickich. Są skierowane do osób dorosłych – pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki. Studia są realizowane przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

STUDIA NIEODPŁATNE

Projekt „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy:

Rekrutacja: VII - IX 2010

Rozpoczęcie szkoleń: X 2010

Czas trwania studiów: 2 semestry (w trybie zajadów sobota-niedziela)

* w zajęciach dydaktycznych wykorzystana zostanie platforma e-learningowa

Kontakt

Biuro projektu „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań”

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

ul. Balicka 116 b, pok. 115

31-149 Kraków

tel.: 12 662 46 18

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www projektu „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań, pod adresem:

wid.wipie.ur.krakow.pl


 

 

Zarządzanie badaniami naukowymi

Szkolenia współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.2. w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie - Podstawa Komercjalizacji Badań”

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego wsparcia i organizacji procesu komercjalizacji badań w ośrodkach akademickich. Są skierowane do osób dorosłych – pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki. Studia są realizowane przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

STUDIA NIEODPŁATNE

Projekt „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy:

Rekrutacja: VII - IX 2010

Rozpoczęcie szkoleń: X 2010

Czas trwania studiów: 2 semestry (w trybie zajadów sobota-niedziela)

* w zajęciach dydaktycznych wykorzystana zostanie platforma e-learningowa

Kontakt

Biuro projektu „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań”

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

ul. Balicka 116 b, pok. 115

31-149 Kraków

tel.: 12 662 46 18

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www projektu „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań, pod adresem:

wid.wipie.ur.krakow.pl


 

 

Zarządzanie jednostką transferu technologii

Szkolenia współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.2. w ramach projektu „Wiedza i Doświadczenie - Podstawa Komercjalizacji Badań”

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego wsparcia i organizacji procesu komercjalizacji badań w ośrodkach akademickich. Są skierowane do osób dorosłych – pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki. Studia są realizowane przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

STUDIA NIEODPŁATNE

Projekt „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy:

Rekrutacja: VII - IX 2010

Rozpoczęcie szkoleń: X 2010

Czas trwania studiów: 2 semestry (w trybie zajadów sobota-niedziela)

* w zajęciach dydaktycznych wykorzystana zostanie platforma e-learningowa

Kontakt

Biuro projektu „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań”

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

ul. Balicka 116 b, pok. 115

31-149 Kraków

tel.: 12 662 46 18

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www projektu „Wiedza i Doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań, pod adresem:

wid.wipie.ur.krakow.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK