Luty 2021
Udostępnij:

fundusze europejskie


 

SZANOWNI PAŃSTWO, STUDENCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizuje Projekt pn. „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”, współfinansowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; działanie 3.5 "Kompleksowe programy szkół wyższych".

Pragniemy zachęcić Państwa do uczestnictwa w zadaniu 2 pn. Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wspomagający studentki/ów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy” w ramach w/w Projektu. Projekt skierowany jest do studentów na maksymalnie czterech ostatnich semestrach stopnia I i II oraz jednolitych magisterskich, realizujących program kształcenia na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Celem Projektu jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie studentów UR w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, w szczególności w założeniu własnej działalności gospodarczej. Podczas całego okresu trwania Projektu będziecie mogli (nieobligatoryjnie) Państwo skorzystać z różnych form wsparcia zagwarantowanych w budżecie Projektu, w tym:

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – indywidualne spotkanie z Doradcą Zawodowym, diagnoza potencjału i preferencji zawodowych, udzielenie porad indywidualnych w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej

Warsztaty – zajęcia grupowe ze specjalistami różnych dziedzin (księgowość, marketing, Prawo pracy), mające na celu wprowadzenie uczestników w obszary związane z prowadzeniem własnego biznesu

Mentoring – indywidualne spotkania studentów z mentorem mające na celu dopracowanie pomysłów biznesowych studentów, wsparcie działań i przedsiębiorczości.

Networking – spotkania grupowe studentów z przedstawicielami środowiska biznesowego

Targi przedsiębiorczości – mające na celu zorganizowanie spotkań studentów z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, instytucjami rynku pracy, organizacjami studenckimi, izbami gospodarczymi oraz organizacjami pracodawców. 

Udział w projekcie pn.: Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Anną Augustyn-Mitkowską anna.augustyn-mitkowska@urk.edu.pl, tel.: (12) 662-48-53.

Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie znajduje się w Centrum Transferu i Technologii,

al. Mickiewicza 21 C, 31-120 Kraków (budynek dawnego banku) lub w Biurze projektu al. Mickiewicza 21, pok. 1B.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR