Luty 2023
Udostępnij:

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską


WIPiEZarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską przygotowaną na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki w roku akademickim 2022/2023 (oddzielnie dla kierunku: ZiIP, OZEiGO oraz TiL).
Do Konkursu mogą być zgłoszone prace inżynierskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 10.03.2023 roku.
Prace konkursowe zgłasza promotor, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem oraz poprzez przesłanie pracy w formacie pdf na adres dariusz.kwasniewski@urk.edu.pl. Przesłany dokument powinien być identyczny z archiwizowanym w systemie USOS.

Prezes Krakowskiego Oddziału PTIR
Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski prof. URK

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK