Czerwiec 2022
Udostępnij:

Wyniki konkursu PTIR


Wyniki „Konkursu na najlepsza prace inżynierską na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki” w roku akademickim 2021/2022 zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Najlepsza praca inżynierska w roku akademickim 2021/2022:

 

Kierunek studiów: Technika Rolnicza i Leśna

Autor pracy: Daniel Fecica

Tytuł pracy: Projekt urządzenia do rozdrabniania pędów drzew szybkorosnących

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Mudryk prof. URK

 

Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Autor pracy: Patryk Marcinkiewicz

Tytuł pracy: Projekt i implementacja aplikacji webowej oraz mobilnej do tworzenia i monitorowania harmonogramu czasu pracy

Promotor: dr Krzysztof Molenda

 

Kierunek studiów: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Autor pracy: Jakub Mlostek

Tytuł pracy: Analiza kierunków zagospodarowania stałych pozostałości po spalaniu odpadów

Promotor: dr inż. Stanisław Famielec

 

Kierunek studiów: Transport i Logistyka

Autor pracy: Filip Hallo

Tytuł pracy: Ocena reakcji układu nerwowego operatora na zmianę parametrów eksploatacyjnych wybranych środków technicznych

Promotor: dr hab. inż. Paweł Kiełbasa

 

Pozostałe prace zgłoszone do konkursu uzyskały wyróżnienie. Dyplomy dla nagrodzonych i wyróżnionych zostaną przekazane promotorom.

Prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego PTIR

      Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski prof. URK

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK