Kariera naukowa - Doktoraty

Doktoraty w trakcie procedowania

mgr inż. Jakub Styks
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 03.04.2019
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Marek Wróbel, prof. URK
Temat pracy: Wpływ geometrii kanału matrycy na jakość peletu uzyskiwanego z biomasy; streszczenie (POL/ENG), recenzja 1, recenzja 2.

mgr inż. Anna Miernik
Katedra Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 03.04.2019
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK
Temat pracy: Analiza wpływu technologii rolnictwa precyzyjnego na aktywność mikrobiologiczną gleby, streszczenie (POL/ENG), recenzja 1, recenzja 2.

mgr inż. Łukasz Łowiński
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
Zespół Badań i Rozwoju Maszyn do Uprawy Gleby i Zbioru Ziemiopłodów

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.02.2019
Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
Promotor: dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Grotkiewicz
Temat pracy: „Analiza funkcjonalności doglebowego aplikatura gnojowicy”

mgr inż. Maria Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30.01.2019
Dyscyplina: inżynieria rolnicza
Promotor: dr hab. inż. Jacek Salamon
Promotor pomocniczy: dr inż. Mateusz Malinowski
Temat pracy: „Wpływ procesu biologicznego suszenia na wybrane właściwości energetyczne odpadów” 

mgr inż. Tomasz Szulc
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Zespół Badan i Rozwoju Maszyn do Siewu, Nawożenia i Ochrony Roslin

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 05.12.2018
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
Temat pracy: „Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjno – eksploatacyjnych siewnika na proces punktowego siewu nasion kukurydzy w uprawie bezorkowej” 

 

Doktoraty zakończone

mgr inż. Joanna Karcz
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.09.2015
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Anna Szeląg - Sikora
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Niemiec
Temat pracy: „Integrowany system uprawy a efektywność produkcji”

·                     streszczenie pracy

·                     streszczenie pracy ENG

·                     recenzja 1

·                     recenzja 2

Obrona – 04.07.2019

 

mgr inż. Dawid Kądzioła
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.09.2018
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Promotor pomocniczy: dr inż. Karolina Trzyniec
Temat pracy: „Wpływ wybranych czynności technologicznych realizowanych współczesnymi ciągnikami i maszynami rolniczymi na obciążenie pracą fizyczna i psychiczną operatorów”

 

mgr inż. Elżbieta Olech
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.09.2018
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Sikora
Temat pracy: „Organizacyjno - ekonomiczne aspekty wytwarzania energii z biomasy pochodzenia rolniczego” 

 

mgr inż. Marek Oblicki
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.09.2018
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Promotor pomocniczy: dr inż. Mirosław Zagórda
Temat pracy: „Wpływ stopnia wykorzystania wybranych systemów rolnictwa precyzyjnego na zróżnicowanie parametrów jakościowo- ilościowych plonu”

 

mgr inż. Joanna Palmowska
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.09.2018
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Głąb
Promotor pomocniczy: dr inż. Monika Mierzwa - Hersztek
Temat pracy: „Integrowana metoda fertygacji murawy trawiastej”

 

mgr inż. Paweł Witkowski
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 26.09.2018
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Huber Latała
Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Korzeniewska
Temat pracy: „System doświetlania roślin lampami HPS i LED w aspekcie minimalizacji zanieczyszczeń światłem i zużycia energii elektrycznej”

 

mgr inż. Leszek Konstantynowicz
Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.06.2018
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Sporysz
Temat pracy: „Studium energetycznej sprawności produkcji i przetwarzania biomasy w biopaliwa i energię prądu elektrycznego”


mgr inż. Jan Mółka
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.07.2012
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (procedura wg Ustawy z 2011 roku)
Promotor: dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska Kordon
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Model spalania ziarna zbóż w komorze z rusztem nieruchomym”

mgr inż. Tomasz Jezierski
Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.06.2013
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Głąb
Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Szewczyk
Temat pracy: „Wyznaczenie cech traw wpływających na ich mechaniczną odporność w użytkowaniu na terenach sportowych”.

mgr inż. Monika Nowak
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.06.2013
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (procedura wg Ustawy z 2011 roku)
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Efektywność modernizacji wyposażenia technicznego w ekologicznych gospodarstwach z produkcją sadowniczą”.


mgr inż. Tomasz Pytlowski
Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.10.2015
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
Promotor pomocniczy:dr inż. Adam Radkowski (16.03.2016r)
Temat pracy: „Wpływ promieniowania ultrafioletowego na paśmie C na wzrost i rozwój roślin ziemniaka (Solanum Tuberosum L.)”.

mgr inż. Krzysztof Pikul
Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.12.2017
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Promotor pomocniczy:dr inż. Tomasz Dróżdż
Temat pracy: Wpływ termicznych metod niszczenia chwastów w ekologicznych uprawach warzywniczych na efektywność i energochłonność produkcji

mgr inż. Karolina Słomka - Polonis
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 31.05.2017
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: prof. dr hab. inż.Jarosław Frączek
Promotor pomocniczy:dr inż. Krzysztof Mudryk
Temat pracy: Analiza wpływu dodatku biomasy na proces aglomeracji RDF
 

mgr inż. Maria Szczuka
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2013
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Sporysz
Temat pracy: „Wyposażenie techniczne a zrównoważenie produkcji w gospodarstwach ekologicznych”

recenzja 1

recenzja 2

streszczenie

streszczenie ENG

 

mgr inż. Anna Karbowniczak - Miśtal
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.12.2016
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Hubert Latała
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Nęcka
Temat pracy: „Modelowanie systemu magazynowania energii z konwersji fotoelektrycznej w akumulatorze przemiany fazowej”.
recenzja 1

recenzja 2

streszczenie

streszczenie ENG

Obrona – 30.01.2019

 

mgr inż. Agnieszka Tomczyk
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.07.2015
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Poziom i źródła finansowania inwestycji technicznych a efektywność gospodarowania w różnych typach gospodarstw rolniczych”
streszczenie
recenzja nr 1
recenzja nr 2
OBRONA - 19.04.2017

mgr inż. Maciej Strzelczyk
Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych/ Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.07.2012
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Wcisło
Temat pracy: „Określenie wpływu warunków prowadzenia transestryfikacji czystego i zużytego oleju rzepakowego na ilość i jakość biopaliwa typu RME”.
recenzja nr 1
recenzja nr 2
streszczenie
OBRONA - 26.03.2014

mgr inż. Marcin Kobuszewski
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10.07.2013
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (procedura wg Ustawy z 2011 roku)
Promotor: dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Wpływ funduszy unijnych na modernizację parku maszynowego gospodarstw w województwie małopolskim”
OBRONA – 08.07.2015r.

mgr inż. Wioletta Kmita
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 9.07.2008
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (procedura wg Ustawy z 2011 roku)
Promotor: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Organizacja produkcji, uzbrojenie techniczne i wydajność pracy w warzywniczych gospodarstwach ekologicznych”
OBRONA – 4.05.2016r

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK