Katalog Dobrych Praktyk

  • Kodeks Etyki Pracownika Naukowego. Wydanie III. Załącznik do uchwały nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r. - Pobierz
  • System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych - Informacja o wynikach kontroli NIK 2018 - Pobierz

·   Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych. Opr.: Ł. Sułkowski. Polska Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2015 - Pobierz

·   Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach. Opr.: M. Próchnicka. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2013 - Pobierz

·    Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki. Red.: W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010 - Pobierz

  • Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r., Kraków 2007 - Pobierz
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK