Rady Kierunków

JM. Rektor

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

 

 

Działając w oparciu o zapisy § 118 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019r. (tekst jednolity przyjęty uchwała Senatu nr 59/2019 z dnia 14 czerwca 2019r) zwracam się z uprzejmą prośbą do JM Rektora o powołanie Rady Kierunku składającej się z niżej wymienionych osób.

Proponuję aby na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki funkcjonowała jedna Rada Kierunku dla wszystkich prowadzonych kierunków (technika rolnicza i leśna, zarządzanie
i inżynieria produkcji, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, inżynieria biosystemów, transport i logistyka).

 

  1. prof. dr hab. Sławomir Kurpaska – Dziekan WIPIE – Przewodniczący
  2. dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
  3. prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
  4. prof. dr hab. Maciej Kuboń
  5. dr hab. inż. Sławomir Francik, prof. UR
  6. mgr inż. Monika Pawińska
  7. Mateusz Wójcik

Przewodniczący Rady Programowej Kierunku:

- dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski – Transport i Logistyka

- dr inż. Mateusz Malinowski - Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami.

- dr inż. Marcin Tomasik - Technika Rolnicza i Leśna

- dr hab. inż. Anna Sikora - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK