Lipiec 2018
Udostępnij:

Projekty NAWA


NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) została utworzona  w celu wsparcia wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej dla wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
Agencja sukcesywnie ogłasza na swoich stronach konkursy wniosków w ramach n/w programów:
1. Programy dla naukowców i doktorantów;
2. Programy dla instytucji;
3. Programy dla studentów polskich;
4. Programy dla studentów zagranicznych;
5. Programy Język Polski.
Biuro Wymiany Międzynarodowej zostało oddelegowane do wsparcia działań związanych z procesem aplikowania o środki finansowe w ramach projektów NAWA. 
Odpowiedzialność Biura:
- udzielanie wszelkich niezbędnych informacji o aktualnej ofercie projektowej,
- pomoc przy wypełnianiu wniosków,
- Rejestracja wniosków projektów centralnych w systemie elektronicznym NAWA,
- Rejestracja wniosków projektowych zgodnie z obowiązującym od 9 kwietnia 2015 r. „Regulaminem rejestracji badań naukowych, projektów, badań zamawianych oraz umów konsorcjum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” – formularz rejestracyjny
 
Koordynator NAWA, BWM:
Mgr Dominika Dankiewicz (Kierownik BWM)
d.dankiewicz@urk.edu.pl
tel.: 126624203

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie