Marzec 2022
Udostępnij:

TECHNOLOGIA WIRTUALNEJ I ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI


Uniwersytet Rolniczy dołączył do elitarnego grona Uczelni wykorzystujących technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w dydaktyce prowadzonej w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR. Wymienione technologie posłużą jako pomoc w prowadzeniu zajęć praktycznych z przedmiotów Chirurgia ogólna i anestezjologia oraz Chirurgia psów i kotów. Dodatkowo zakupiono także fantomy: bydlęcy, koński i cielaka dystocyjnego. Podjęte działania znacząco wzmocniają atrakcyjność oraz wartość merytoryczną prowadzonych ćwiczeń praktycznych co podkreśla dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK: „Kształcenie studentów na kierunku weterynaria wręcz wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi, szczególnie w odniesieniu do zajęć praktycznych i zdobywania umiejętności praktycznych. W krajach UE do dobrostanu zwierząt (welfare) przywiązuje się wielką uwagę i słusznie, co ogranicza wykorzystywanie zwierząt żywych w trakcie zajęć klinicznych dla studentów. Oczywiście w pewnym zakresie student musi mieć kontakt ze zwierzęciem, ale te podstawowe umiejętności praktyczne powinien nabyć w trakcie ćwiczeń na fantomach i/lub z użyciem narzędzi wirtualnych zanim przystąpi do wykonywania pewnych czynności na zwierzęciu. Reasumując, stosowanie nowoczesnych narzędzi w kształceniu studentów na kierunku weterynarii jest coraz bardziej powszechne. W Polsce większość wydziałów weterynaryjnych dysponuje takimi pomocami w formie fantomów, żaden jednak jak do tej pory nie stosuje narzędzi wirtualnych VR i rozszerzonej rzeczywistości AR do wykonywania tego typu zabiegów. Krakowska weterynaria od teraz jest Liderem w tym zakresie .”

Zakup aplikacji VR/AR i fantomów był możliwy dzięki otrzymanej dotacji na realizację projektu Zrównoważony Rozwój Uczelni, którego kierownikiem jest Katarzyna Trochanowska.

W cały proces zakupu i wdrożenia w/w technologii zaangażowali się kierownik projektu i kierownik dydaktyczny. Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie merytorycznych założeń z ramienia UCMW UJ- UR byli prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, lek. wet. Wiktor Turek i lek. wet. Samuel Kantor, dr wet. Grzegorz Ramisz.

Dostawcą technologii jest firma Giant Lazer Sp. z o.o. z Wrocławia.


Projekt „Zrównoważony Rozwój Uczelni” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie