KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA INŻYNIERSKIE (I°, 3.5 roku, 7 semestrów)

 

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Moduły kształcenia:  Inżynieria produkcji
Organizacja i zarządzanie

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje

Absolwenci posiadają umiejętności z zakresu zarządzania, tj. planowania, organizowania, i kontrolowania procesów produkcyjnych. Połączenie wiedzy technicznej, biologicznej i ekonomicznej ułatwia podjęcie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie w przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym lub usługowym. Znajomość profesjonalnych programów komputerowych, automatyki i energetyki koresponduje z potrzebami współczesnego rynku pracy.
Potrafią samodzielnie opracowywać audyty i nadzorować przemysłowe procesy produkcyjne. Absolwenci rozpoczynają swą karierę zawodową nie tylko w kraju ale także za granicą.

Program studiów
Syllabusy
Efekty kształceniaWIPiE WIPiE
 


 

STUDIA MAGISTERSKIE (II°, 1.5 roku, 3 semestry)

 

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:  Inżynieria produkcji surowcowej
Infrastruktura i logistyka
Inżynieria systemów przechowalniczych

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje

Studia magisterskie umożliwiają osiągnięcie kwalifikacji menadżerskich na różnych poziomach zarządzania firmami produkcyjnymi i usługowymi. Prace dyplomowe (magisterskie) przygotowywane są często z myślą o przyszłym miejscu pracy, gdzie mogą być wykorzystane przez przyszłych pracodawców.

Program studiów
Syllabusy
Efekty kształcenia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies