KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNIKA ROLNICZA i LEŚNA

STUDIA INŻYNIERSKIE (I°, 3.5 roku, 7 semestrów)
(kierunek nagrodzony w 2012 r. Nagrodą Ministra za najlepszy program studiów w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji)

 

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, konstruowania i eksploatowania urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (pojazdy rolnicze, ciągniki, kombajny, maszyny, suszarnie, przechowalnie, systemy magazynowe itp.). Korzystając z programów CAD potrafi samodzielnie sporządzić dokumentację projektową konstrukcji maszyn. Posiada umiejętności użytkowania techniki satelitarnej w ramach tzw. rolnictwa precyzyjnego (w tym programów GPS i GIS). Wielu absolwentów prowadzi firmy serwisu technicznego, sprzedaży pojazdów (w tym samochodów osobowych i ciągników) oraz przedsiębiorstwa produkcyjne w branży rolno – spożywczej.
Więcej dodatkowych informacji o agroinżynierii : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.

Program studiów
Syllabusy
Efekty kształcenia

WIPiE WIPiE
 

 

STUDIA MAGISTERSKIE (II°, 1.5 roku, 3 semestry)

 

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności: Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej,
Inżynieria rolnicza i spożywcza,
Ekoenergetyka,
Mechatronika

Profil absolwenta:

Wiedza, Umiejętności, Kompetencjie
Studia magisterskie umożliwiają poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności pozyskanych na I˚ studiów (inżynierskich).
Planowanie prac, organizacja robót, analiza ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych pozwalają absolwentom dokonywać krytycznej oceny działalności produkcyjnej.

Program studiów
Syllabusy
Efekty kształcenia


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies