KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Sylwetka Absolwenta

Kształcimy fachowców – inżynierów według reguł studiów uniwersyteckich Unii Europejskiej (system Boloński). Absolwenci uzyskują takie same kompetencje zawodowe jak w innych uniwersytetach innych krajów Europy i Ameryki.

Wszechstronne przygotowanie inżynierskie umożliwiamy poprzez wymianę międzynarodową (m. in. Program ERASMUS) przyjmując na studia obcokrajowców oraz wysyłając studentów na studia zagraniczne (na jeden lub dwa semestry).

Absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki przygotowani są do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych m.in.: z infrastrukturą wsi, produkcją surowcową, mechatroniką, gospodarką żywnościową i nieżywnościową oraz gospodarką leśną jak również odnawialnymi źródłami energii.

Absolwenci znajdują zatrudnienie – lub podejmują samodzielną działalność – w zakładach produkcyjnych, przetwórczych i usługowych, w instytutach consultingowych (doradztwo) i oświatowych, a także administracji państwowej i samorządowej – zarówno w środowisku miejskim jak i wiejskim.
WIPiE WIPiE
 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies