KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

O nasSkładCzym się zajmujemyKontakt

Samorząd studentów - O nas

Na Wydziale prężnie działa samorząd studencki, który biorąc aktywny udział w działaniach organizacyjno-promocyjnych corocznie organizuje imprezy popularno-naukowe oraz rajdy turystyczne i wycieczki studenckie.
Organizowane przez studentów spotkania z czołówką menadżerów polskich mają charakter wykładów otwartych i uczestniczą w nich setki słuchaczy z całej Uczelni.
Wyjazdy studyjne umożliwiają poznanie nowoczesnych zakładów produkcyjnych, technicznej infrastruktury wsi czy techniki spożywczej.
Na uwagę zasługuje również Dzień Mechanizatora, organizowany corocznie w czasie trwania Juwenaliów, który dla naszych studentów jest szczególną okazją do współzawodnictwa i wspólnej zabawy z pracownikami Wydziału.
Na Wydziale działają stowarzyszenia: artystyczne, podróżnicze oraz Absolwentów organizujące cykliczne Zjazdy Absolwentów, na których obecni studenci mogą wymienić swoje doświadczenia z byłymi studentami Naszego Wydziału.
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w skrócie WRSS WIPiE jest organem reprezentującym wszystkich studentów tego wydziału. W skład tej organizacji wchodzą delegaci poszczególnych kierunków i lat studiów. Głównym zadaniem jest reprezentacja studentów w organach kolegialnych wydziału jak i uczelni, ochrona ich interesów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. W działalność naszego samorządu może zaangażować się każdy student naszego wydziału, do czego serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies