KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Władze

 

WIPiE
Dziekan Wydziału
PROF. DR HAB. INŻ. SŁAWOMIR KURPASKA
Godziny przyjęć:
Poniedziałek 10:00 - 11:00
Środa 13:30 - 14:30
   
Prodziekan ds. Organizacji i Współpracy
DR HAB. INŻ. SŁAWOMIR FRANCIK
Godziny przyjęć:
Środa 13:00 - 14:00
   
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
DR HAB. INŻ. URSZULA MALAGA - TOBOŁA
Godziny przyjęć:
Poniedziałek 14:00 - 15:00
Wtorek 12:00 - 13:00
Środa 10:00 - 11:00Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia - dr. inż. Krzysztof Nęcka
Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowo - Administracyjnych - mgr inż..Magdalena Sass
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk - dr. hab. inż. Wiesław Tomczyk
Wydziałowy Koordynator USOS - Piotr Grochowski
Wydziałowy Koordynator Programu SOCRATES / ERASMUS - dr inż. Anna Krakowiak - Bal
Wydziałowy Koordynator ds. ECDL - dr Krzysztof Molenda


Rada Wydziału

prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska - dziekan WIPiE
dr hab. inż. Sławomir Francik - prodziekan WIPiE
dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła - prodziekan WIPiE
prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski - KIMiA
prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek - KIMiA
prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski - IEM,EiPP
prof. dr hab. inż. Henryk Juszka - KEiAPR
prof. dr hab. inż. Stanisław Kokoszka - IIRiI
prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - IIRiI
prof. dr hab. inż. Kazimierz Rutkowski - IIRiI
prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - KIMiA
prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska - KEiAPR
prof. dr hab. inż. Maria Walczykova - IEM,EiPP
dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR - IIRiI
dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR - IEM,EiPP
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR - IIRiI
dr hab. inż. Tomasz Głąb - IEM,EiPP
dr hab. inż. Tomasz Jakubowski - IEMEiPP
dr hab. inż. Paweł Kiełbasa - IEM,EiPP
dr hab. inż. Jarosław Knaga - KEiAPR
dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk - IIRiI
dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski - IIRiI
dr hab. inż. Hubert Latała - IIRiI
dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska-Kordon - KIMiA
dr hab. inż. Jacek Salamon - IIRiI
dr hab. inż. Zygmunt Sobol - IEM,EiPP
dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora - IIRiI
dr hab. inż. Wiesław Tomczyk - IIRiI
dr hab. inż. Grzegorz Wcisło - KEiAPR
dr hab. Wojciech Wdowiak - IIRiI
dr inż. Dariusz Baran - przedst. naucz. akad.
dr Anna Krakowiak-Bal - przedst. naucz. akad.
dr inż. Mateusz Malinowski - przedst. naucz. akad.
dr inż. Krzysztof Mudryk - przedst. naucz. akad.
dr inż. Krzysztof Nęcka - przedst. naucz. akad.
dr inż. Urszula Sadowska - przedst. naucz. akad.
dr inż. Tomasz Szul - przedst. naucz. akad.
dr inż. Marcin Tomasik - przedst. naucz. akad.
dr inż. Marek Wróbel - przedst. naucz. akad.
dr inż. Mirosław Zagórda - przedst. naucz. akad.
dr inż. Urszula Ziemiańczyk - przedst. naucz. akad.
mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska - przedst. prac. techn / przedst. ZZ ZNP  
Krzysztof Górka - przedst. prac. techn
mgr inż. Janusz Tabor - przedst. prac. techn
mgr inż. Krzysztof Pikul - przedst. doktorantów
Batorska Marlena - przedst. studentów
Bieszczad Arkadiusz - przedst. studentów
Danys Karina - przedst. studentów
Dąbrowska Honorata - przedst. studentów
Dziura Paweł - przedst. studentów
Kaszczak Włodzimierz - przedst. studentów
Pikul Paweł - przedst. studentów
Pytkowska Karolina - przedst. studentów
Olejniczak Wiktoria - przedst. studentów
Ślusarczyk Justyna - przedst. studentów

Rada Kierunku Inżynieria Biosystemów

Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa - przewodniczący
Dr Anna Krakowiak - Bal
Dr inż. Stanisław Lis
Dr inż. Marcin Jewiarz
Dr inż. Maciej Sporysz
Przedstawiciel studentów
Przedstawiciel przedsiębiorców

Rada Kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 

Dr inż. Mateusz Malinowski - przewodniczący
Dr hab. inż. Jacek Salamon
Dr hab. inż. Zygmunt Sobol
Dr inż. Krzysztof Mudryk
Dr Krzysztof Molenda
Dr inż. Tomasz Szul
Dr inż. Andrzej Żabiński
Przedstawiciel studentów
Przedstawiciel przedsiębiorców

Rada Kierunku Technika Rolnicza i Leśna

Dr inż. Marcin Tomasik - przewodniczący
Dr inż. Mirosław Zagórda
Dr inż. Zbigniew Daniel
Dr inż. Tomasz Hebda
Przedstawiciel studentów
Przedstawiciel przedsiębiorców

Rada Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Prof. dr hab. Maciej Kuboń - przewodniczący
Dr inż. Marek Wróbel
Dr inż. Urszula Sadowska
Dr inż. Krzysztof Nęcka
Dr hab. inż. Anna Szeląg - Sikora
Przedstawiciel studentów
Przedstawiciel przedsiębiorców

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Prof. dr hab. Jarosław Frączek
Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
dr hab. Michał Cupiał, prof. UR
dr hab. Sławomir Francik
dr hab. Tomasz Głąb
dr hab. Jarosław Knaga
dr hab. Hubert Latała

Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Rozwoju

Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
Prof. dr hab. Jarosław Frączek
Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
Prof. dr hab. Małgorzata Trojanowska

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr hab. Dariusz Kwaśniewski
dr hab. Jarosław Knaga
dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon
dr inż. Dariusz Baran
przedstawiciel doktorantów
przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Urszula Malaga-Toboła
dr hab. Paweł Kiełbasa
dr hab. Dariusz Kwaśniewski
dr inż. Krzysztof Nęcka
dr inż. Jakub Sikora
dr inż. Artur Wójcik

Wydziałowa Komisja Finansowa

dr hab. Michał Cupiał, prof. UR
Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
Dr hab. Anna Szeląg-Sikora
Dr hab. Tomasz Jakubowski
Dr inż. Artur Wójcik
Dr inż. Krzysztof Nęcka

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Prof. dr hab. Maciej Kuboń
Prof. dr hab. Henryk Juszka
dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. UR
dr hab. Dariusz Kwaśniewski
dr hab. Sławomir Francik
dr hab. Hubert Latała

Wydziałowa Komisja Konkursowa

Prof. dr hab. Małgorzata Trojanowska
Prof. dr hab. Jarosław Frączek
Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
dr hab. Michał Cupiał, prof. UR
dr hab. Tomasz Głąb
dr hab. Paweł Kiełbasa
dr hab. Hubert Latała

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Prof. dr hab. Bogusław Cieślikowski
dr hab. Sławomir Francik
dr hab. Paweł Kiełbasa
dr hab. Jarosław Knaga
dr hab. Dariusz Kwaśniewski
dr hab. Jacek Salamon
dr hab. Zygmunt Sobol

Wydziałowa Komisja Likwidacyjna

dr hab. Zbigniew Kowalczyk
Dr Jerzy Małopolski
Dr inż. Paulina Wrona
Dr inż. Andrzej Złobecki
Dr inż. Tomasz Szul

Wydziałowa Komisja ds. Promocji Wydziału

Dr hab. Anna Szeląg-Sikora
prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
Dr hab. Michał Cupiał, prof. UR
Dr inż. Zbigniew Daniel
Dr inż. Maciej Gliniak
Dr inż. Marcin Jewiarz
Dr Krzysztof Molenda
Dr inż. Piotr Nawara
Dr inż. Jakub Sikora
Dr inż. Maciej Sporysz
Mgr inż. Karolina Trzyniec

Wydziałowa Komisja
ds. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
Dr inż. Zbigniew Daniel (przedstawiciel naucz. akad.)
Bogusława Dymek (przedstawiciel pracowników)
Mgr inż. Katarzyna Grądecka-Jakubowska (przed. zw.)
Mgr inż. Maciej Waligóra (przedstawiciel pracowników)
inż. Andrzej Pudełko (przed. zw.)
Mgr inż. Magdalena Skręta (przedstawiciel pracowników)
Dr hab. inż. Sławomir Francik (prodziekan)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies