KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Profil

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki przygotowuje do pracy zawodowej inżynierów, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z produkcją i przetwarzaniem surowców biologicznych. Podczas studiów nabywają oni także wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych (IT), energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz wpływu procesów produkcyjnych na naturalne środowisko przyrodnicze.

Pracownicy Wydziału współpracują z ponad 40 firmami produkcyjnymi, usługowymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. W wyniku wspólnych przedsięwzięć naukowych, konstrukcyjnych i technologicznych realizowane są projekty badawcze i wdrożeniowe.

Jednym z podstawowych celów jakie stawia przed sobą Wydział jest przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies