KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Opis

Na Wydziale prowadzone jest kształcenie studentów na czterech kierunkach studiów:

  • Technika rolnicza i leśna,
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji.
  • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  • Inżynieria biosystemów (od października 2016r)

Wydział ma pełne prawa akademickie, tj. posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów i nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Może także podejmować uchwały popierające wniosek o nadanie tytułu profesora. Na Wydziale zatrudnionych jest 67 nauczycieli akademickich, w tym 29-iu profesorów i doktorów habilitowanych.
Wydział posiada pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI).
Na Wydziale prowadzony jest kurs przedmiotów informatycznych zgodnie z wymaganiami standardu ECDL (European Computer Driving Licence), umożliwiający zdawanie egzaminu z zakresu obsługi komputera i posiadanie certyfikatu uznawanego na całym obszarze UE. Wdrażane są programy LabVIEW Academy oraz Microsoft Imagine Academy.
Na Wydziale funkcjonuje Centrum Obliczeniowe Nowoczesnych Technologii i Informatyki (CONTiI) oraz certyfikowane Laboratorium Oceny Jakości Biomasy (certyfikat PCA).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies