KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Koła naukowe

W trakcie studiów studenci mogą realizować swoje zainteresowania w różnych sekcjach kół naukowych. Pracując w grupie łączą wspólne zainteresowania i chęć poszerzenia wiedzy z zakresu badań prowadzonych w Instytutach oraz Katedrach, biorą udział w przygotowaniu, opracowaniu i prezentacji wyników badań na konferencjach i sesjach naukowych. Członkowie istniejących na Wydziale sekcji zdobywali wielokrotnie nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych Sesjach Kół Naukowych


KOŁO NAUKOWE

INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

dr hab. inż. Jacek Salamon

 

Moduły tematyczne

 

TECHNIKA

dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR

ENERGETYKA

dr hab. inż. Jacek Salamon

ZARZĄDZANIE

dr hab. inż. Anna Szeląg - Sikora

 

 

Sekcje wyszczególnionych modułów tematycznych

 

 • AGROFIZYKI
  • dr inż. Marek Wróbel
  • dr inż. Krzysztof Mudryk
 • EKSPLOATACJI MASZYN I ERGONOMII
  • dr inż. Mirosław Zagórda
  • mgr inż. Karolina Pietrzyk
 • SUROWCÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
  • dr inż. Piotr Nawara
  • dr inż. Paulina Wrona
 • MECHATRONIKI
  • dr inż. Stanisław Lis
  • dr inż. Norbert Pedryc
 • ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I GOSPODARKI ODPADAMI
  • dr inż. Jakub Sikora
  • dr inż. Mateusz Malinowski
 • BIOPALIW
  • dr inż. Grzegorz Wcisło
 • EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
  • dr hab. inż. Jarosław Knaga
  • dr inż. Tomasz Szul
 • ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
  • dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
 • INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI
  • dr inż. Anna Krakowiak-Bal
 • INFORMATYKI
  • dr Krzysztof Molenda
  • dr Maciej Sporysz
 


Sesja Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i Energetyki - 2015

wipie
W dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 na naszym wydziale odbyła się Sesja Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i Energetyki. Na tegoroczną sesję zgłoszonych zostało dwanaście referatów z czego trzy były przygotowane przez studentów z Podolskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego na Ukrainie.
Wyniki sesji:

 • I miejsce zajął referat pt.: Wykorzystanie oprogramowania GIS do wyznaczenia lokalizacji "PSZOK" w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  Autor: Arkadiusz Religa
  Sekcja: Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
  Opiekun naukowy: dr inż. Mateusz Malinowski
 • II miejsce zajął referat pt.:
  Analiza składu morfologicznego odpadów wytwarzanych w wybranym dziale PRS
  Autorzy: Kamil Malczewski, Karolina Słabosz
  Sekcja: Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
  Opiekun naukowy: dr inż. Mateusz Malinowsk
 • III miejsce zajął referat pt.:
  Analiza wykorzystania środków transportowych odbierających odpady komunalne w gminach górskich
  Autorzy: Grzegorz Święch, Stanisław Mrożek, Konrad Rajda
  Sekcja: Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami
  Opiekun naukowy: dr inż. Mateusz Malinowski
Wszystkim studentom, uczestnikom tegorocznej Sesji oraz opiekunom naukowym serdecznie dziękujemy za przybycie, przygotowanie prezentacji, a zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników.
inż. Janusz Kidoń
Przewodniczący Koła Naukowego IPiE

dr hab. inż. Jacek Salamon
Opiekun naukowy Koła Naukowego IPiE

wipie wipie wipie wipie

Obóz naukowy w Lipnicy - 2014

Sprawozdanie z Obozu Naukowego zorganizowanego
przez Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki
w dniach 17 – 20 września 2014 r.

Sekcja Infrastruktury i Logistyki (IiL)
Sekcja Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami (OZEiGO)

lipnica0.JPG Obóz naukowy został zorganizowany przez Studentów dwóch w/w Sekcji Koła Naukowego Inżynierii Produkcji i Energetyki w gminie Lipnica Wielka (woj. małopolskie) u podnóża Babiogórskiego Parku Narodowego. W obozie uczestniczyło siedmioro studentów z różnych kierunków kształcenia na WIPIE (ZIiP, OZEiGO, TRiL) oraz 4 opiekunów. Obóz ten został poprzedzony seminariami organizowanymi przez Opiekunów Sekcji IiL oraz OZE i GO dotyczącymi metodyki prowadzenia pomiarów i analiz stanu infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, wodno-ściekowej i ochrony środowiska.

lipnica0.JPG Obóz naukowy miał na celu wykonanie pomiarów stanu sieci drogowej w gminie Lipnica Wielka (jednej z najdłuższych wsi w Polsce). Zebrane dane posłużą studentom do opracowania referatów na Wydziałową Sesję Kół Naukowych, przygotowania prac inżynierskich, raportu w formie tzw. Kart dróg wybranego sołectwa (nawierzchnia, długość, szerokość, uszkodzenia, rowy itp.) dla Urzędu Gminy Lipnica Wielka oraz publikacji naukowej.


lipnica0.JPG Wykonane pomiary dotyczyły:

 • inwentaryzacji sieci drogowej z wykorzystaniem ręcznych odbiorników GPS (określenie rzeczywistej długości dróg),
 • analizy stanu nawierzchni drogowej oraz elementów korony drogi (rodzaju i stanu nawierzchni, rowów odwadniających, znaków poziomych i pionowych, oświetlenia, itp).

lipnica0.JPGW trzecim dniu pobytu (19 września) odbyło się spotkanie uczestników obozu z Zastępcą Wójta Gminy Lipnica Wielka Panem Władysławem Pilch, który nakreślił problemy i wyzwania stojące przed Urzędem Gminy, przede wszystkim z zakresu infrastruktury (drogi i wod-kan), energetyki (plan budowy elektrowni wiatrowej) i gospodarki odpadami (w zakresie usuwania azbestu), wyrażając jednocześnie chęć współpracy. Po spotkaniu z Wójtem studenci zaprezentowali edukacyjną ofertę Wydziału uczniom klas maturalnych w szkole ponad-gimnazjalnej w Lipicy Wielkiej.

Założone cele obozu zostały zrealizowane w 100%.

Janusz Kidoń
. Przewodniczący KN IPiE

dr hab. inż. Jacek Salamon
Opiekun Naukowy KN IPiE
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies