KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Strategia

Kierunki kształcenia studentów i kierunki prac badawczych dostosowujemy do zmieniającego się rynku pracy i technologii produkcyjnych.
Śledzimy zapotrzebowanie na fachowców z różnych specjalności modernizując programy kształcenia i specjalności (moduły) kształcenia. Jednym z podstawowych źródeł informacji są kontakty z absolwentami Wydziału, którzy regularnie przedstawiają obecne – i przewidywane – zapotrzebowanie na umiejętności zawodowe aktualnie studiujących.
Badania naukowe orientujemy na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych jakie pojawiają się w wyniku prowadzonej polityki gospodarczej w Kraju i Unii Europejskiej, a skierowanej na innowacyjność i konkurencyjność.

Strategia rozwoju Wydziału do roku 2020


WIPiE
mgr inż. Łukasz Smółka Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa - Andrzeja Adamczyka, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
WIPiE
mgr inż.Mariusz Woźniak, Specjalista ds. instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej oraz systemów BMS, Echo Investment S.A

 
WIPiE WIPiE

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies