KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Historia

Wydział został wyodrębniony jako samodzielna jednostka organizacyjna w 1977 roku z funkcjonującego przy Wydziale Rolniczym Oddziału Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa i do 2004 roku nosił nazwę Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa. W chwili powołania na Wydziale istniały dwa instytuty, a mianowicie: Instytut Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, Instytut Napraw i Organizacji Zaplecza Technicznego. W roku 1993 struktura organizacyjna Wydziału uległa zmianie i w miejsce instytutów powołano katedry. W 2004 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Agroinżynierii. W 2008 r. dokonano kolejnej zmiany nazwy na Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, która funkcjonuje do dziś.
Obecnie na Wydziale funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

  • Dziekanat
  • Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
  • Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
  • Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
  • Zespół Laboratoriów Wydziału

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies