KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

DoktoratHabilitacjaTytuł profesora

Postępowanie awansowe - Doktorat


mgr inż. Jan Mółka
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.07.2012
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (procedura wg Ustawy z 2011 roku)
Promotor: dr hab. inż. Bogusława Łapczyńska Kordon
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Model spalania ziarna zbóż w komorze z rusztem nieruchomym”

mgr inż. Anna Karbowniczak
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.12.2016
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Hubert Latała
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Nęcka
Temat pracy: „Modelowanie systemu magazynowania energii z konwersji fotoelektrycznej w akumulatorze przemiany fazowej”.

mgr inż. Tomasz Jezierski
Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.06.2013
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Głąb
Promotor pomocniczy: dr inż. Wojciech Szewczyk
Temat pracy: „Wyznaczenie cech traw wpływających na ich mechaniczną odporność w użytkowaniu na terenach sportowych”.

mgr inż. Monika Nowak
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.06.2013
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (procedura wg Ustawy z 2011 roku)
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Efektywność modernizacji wyposażenia technicznego w ekologicznych gospodarstwach z produkcją sadowniczą”.

mgr inż. Maria Szczuka
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2013
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Sporysz
Temat pracy: „Wyposażenie techniczne a zrównoważenie produkcji w gospodarstwach ekologicznych”

mgr inż. Joanna Karcz
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.09.2015
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Niemiec
Temat pracy: „Integrowany system uprawy a efektywność produkcji”
Streszczenie 1
Streszczenie 2
recenzja 1
recenzja 2

mgr inż. Tomasz Pytlowski
Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.10.2015
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
Promotor pomocniczy:dr inż. Tomasz Radkowski (16.03.2016r)
Temat pracy: „Wpływ promieniowania ultrafioletowego na paśmie C na wzrost i rozwój roślin ziemniaka (Solanum Tuberosum L.)”.

mgr inż. Krzysztof Pikul
Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28.12.2017
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Promotor pomocniczy:dr inż. Tomasz Dróżdż
Temat pracy: Wpływ termicznych metod niszczenia chwastów w ekologicznych uprawach warzywniczych na efektywność i energochłonność produkcji

mgr inż. Karolina Słomka - Polonis
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 31.05.2017
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: prof. dr hab. inż.Jarosław Frączek
Promotor pomocniczy:dr inż. Krzysztof Mudryk
Temat pracy: Analiza wpływu dodatku biomasy na proces aglomeracji RDF


mgr inż. Agnieszka Tomczyk
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.07.2015
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Poziom i źródła finansowania inwestycji technicznych a efektywność gospodarowania w różnych typach gospodarstw rolniczych”
streszczenie
recenzja nr 1
recenzja nr 2
OBRONA - 19.04.2017

mgr inż. Maciej Strzelczyk
Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych/ Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 16.07.2012
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (nowy tryb)
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Wcisło
Temat pracy: „Określenie wpływu warunków prowadzenia transestryfikacji czystego i zużytego oleju rzepakowego na ilość i jakość biopaliwa typu RME”.
recenzja nr 1
recenzja nr 2
streszczenie
OBRONA - 26.03.2014

mgr inż. Marcin Kobuszewski
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 10.07.2013
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (procedura wg Ustawy z 2011 roku)
Promotor: dr hab. inż. Michał Cupiał, prof. UR
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Wpływ funduszy unijnych na modernizację parku maszynowego gospodarstw w województwie małopolskim”
OBRONA – 08.07.2015r.

mgr inż. Wioletta Kmita
Instytut inżynierii Rolniczej i informatyki
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 9.07.2008
Dyscyplina: inżynieria rolnicza (procedura wg Ustawy z 2011 roku)
Promotor: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Promotor pomocniczy: -
Temat pracy: „Organizacja produkcji, uzbrojenie techniczne i wydajność pracy w warzywniczych gospodarstwach ekologicznych”
OBRONA – 4.05.2016r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies